Включено в книгата
Нова песнопойка
Народни песни и стихотворения
Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)

Издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Съст. Любен Каравелов. Под редакцията на Тодор Моллов. Варна: ЛитерНет, 2006

Първо издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Търново: Издала редакцията на в. „Знание“, 1878.


Останала България

дрипаво сираче,

па седнала на Витоша

и жалостно плаче:

„Деца мои, деца мои,

сирачета жални,

полуживи, окъсани,

мършави и гладни!

Що стоите, що чакате?…

Доста сте търпяле

и от свои, и от чужди,

доста сте бой яле!

Срамота е от хората,

грешно е от бога,

вие не сте скъсан дрипел,

не сте ни подлога;

а сте хора, живи хора,

от майка родени,

юнаци сте, ергене сте,

млади и зелени“.

Край