Включено в книгата
Нова песнопойка
Народни песни и стихотворения
Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма

Издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Съст. Любен Каравелов. Под редакцията на Тодор Моллов. Варна: ЛитерНет, 2006

Първо издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Търново: Издала редакцията на в. „Знание“, 1878.


Събрале са много гости,

звани и незвани,

налетеле орли, гарги,

налетеле врани;

дошел ти е и кум Вълчо

с свойта кума Леса, —

за ядене когато е,

секи сваля феса.

Лапат, късат тие гости

кой колко желае;

а за утре нито една

душица не хае.

„Късай днеска, а за утре

не са грижи, брате“!,

казва Леса на кумът си

и гълта комате…

От викове, от радости

земя са потресе…

В това време България

„Из мертвих воскресе“!

Край
Читателите на „България воскресе“ са прочели и: