Включено в книгата
Корица
Нова песнопойка
Народни песни и стихотворения
Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)

Издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Съст. Любен Каравелов. Под редакцията на Тодор Моллов. Варна: ЛитерНет, 2006

Първо издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Търново: Издала редакцията на в. „Знание“, 1878.


— Че що си са расплакала,

моме черноока?

Майка ли та люто кълне,

баща ли та хока?

„Майка ми е кротка жена

и назе обича;

а баща ми главата си

за мене отсича;

едно само не достига

и сърце ми вене,

че не мога да си найда

либе спроти мене…

Не мисла аз на тоя свят

да бъда богата;

ами искам на балканът

юнак да испрата“.

Край
Читателите на „Че що си са расплакала…“ са прочели и: