Китна родина

0 Туй е тя

0 Тъкачка

0 Юнакът

Стана весело

0 Гатанка

0 Хубаво

0 Дъжд

0 Лагерът

0 Мичурин

0 Косът

0 Есента

0 Горките

Весела книжка

0 Весело

0 Въпрос

0 Тримата

0 Чучело

Дванадесетте братя

0 Януари

3 Март

0 Април

0 Май

0 Юни

0 Юли

0 Август

0 Ноември

Оттука почва обичта

0 Русия

0 Снимка

0 В музея

0 Родина

0 Троян

4 Дъбът

Одумки

0 Защо?

0 Писмо

0 Набеден

0 Умникът

Сбъднат сън

0 Расте

0 Брезата

0 Тя иде…

Издание:

Христо Радевски

Стихотворения за деца

 

Редактор: Кръстьо Станишев

Художник: Георги Анастасов

Художествен редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Лиляна Диева

Коректор: Добрина Имова

 

Формат 32/70/108; тираж 4113 екз.; печатни коли 26; издателски коли 18,20; л.г. VII/44; изд. №4193; поръчка №97/1977 година на изд. „Български писател“; дадена за набор на 20.V.1977 г.; излиза от печат на 30.XI.1977 год.

Код 15 9537315511/6056-29-77

Цена 1,32 лв.

 

Издателство „Български писател“, София, 1977

ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново