Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2014)

Издание:

Христо Радевски

Стихотворения за деца

 

Редактор: Кръстьо Станишев

Художник: Георги Анастасов

Художествен редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Лиляна Диева

Коректор: Добрина Имова

 

Формат 32/70/108; тираж 4113 екз.; печатни коли 26; издателски коли 18,20; л.г. VII/44; изд. №4193; поръчка №97/1977 година на изд. „Български писател“; дадена за набор на 20.V.1977 г.; излиза от печат на 30.XI.1977 год.

Код 15 9537315511/6056-29-77

Цена 1,32 лв.

 

Издателство „Български писател“, София, 1977

ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново


Сняг дебел е затрупал гората.

Тя е бяла, заспала в кристал.

Ала зъзне в съня си, горката,

и тежи и дълбока печал.

И в студената си красота

тя сънува сега пролетта.

 

И сънуват те — голите стволи —

птичи песни, гнезда и яйца,

малки птиченца и полуголи,

загорели от слънце деца…

Как играят, как пеят, шумят,

пресни гъби и билки берат.

Край