Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2014)

Издание:

Христо Радевски

Стихотворения за деца

 

Редактор: Кръстьо Станишев

Художник: Георги Анастасов

Художествен редактор: Елена Маринчева

Технически редактор: Лиляна Диева

Коректор: Добрина Имова

 

Формат 32/70/108; тираж 4113 екз.; печатни коли 26; издателски коли 18,20; л.г. VII/44; изд. №4193; поръчка №97/1977 година на изд. „Български писател“; дадена за набор на 20.V.1977 г.; излиза от печат на 30.XI.1977 год.

Код 15 9537315511/6056-29-77

Цена 1,32 лв.

 

Издателство „Български писател“, София, 1977

ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново


Раздавачът, раздавачът —

пощенският раздавач.

Виж, по тротоара крачи,

мъкне чантата едва.

 

В нея — в чантата — писма са

и за тебе, и за мен.

Той писмата ни разнася

два пъти на ден.

 

От войника той, от батко

вест ни носи в тоя час.

Чака мама, чака татко,

чакам я най-много аз.

 

И не може да не дойде

дълго чакания плик.

И не може да не го е

пратил нашият войник.

 

Че не може да не знае,

как го чакаме дома…

 

А писмото се потая

между другите писма.

Край