Когато слушаш Балмонт, винаги чуваш пролетта.

Александър Блок

4 Мост
Мост

5,3 Май свършва, небосклонът все повече тъмнее…
Уходит светлый Май. Мой небосклон темнеет

4,5 Смърт
Смерть

5 Защо?
Зачем?

6 Забравената камбанария
Забытая колокольня

5 Звезда на пустинята
Звезда пустыни,

5,3 „Сбогом“
„Прости!“,

4,7 Бяла страна
Белая страна

4 Аз зная какво е да стенеш в нощта…
Я знаю, что значит — безумно рыдать

4,4 В дните ни метежни…
В этой жизни смутной

3,7 Август
Август

Издание:

Константин Балмонт. Дойдох да видя слънцето. Избрана лирика

Рецензент: Милена Лилова

Редактор: Марта Владова

Художник: Петър Добрев

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Коректор: Мила Томанова-Димитрова

Издателска къща „Христо Ботев“, София, 1993

ISBN 954-445-053-X