Серия
Фондацията (6)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Foundation’s Edge, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 49 гласа)

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ОСТРИЕТО НА ФОНДАЦИЯТА. 1995. Изд. Аргус, София. Биб. Фантастика No.11 Фантастичен роман. Превод: от англ. Кънчо КОЖУХАРОВ [Foundation’s Edge, Isaac ASIMOV]. С портр. Формат: 20 см. Страници: 448. Цена: 120.00 лв. ISBN: 954-570-012-2.


83

Стор Гендибал погледна към Нови рязко и проницателно. Бе толкова изненадан, че едва не отслаби контрола си над Бранно. Фактът, че не го направи, вероятно бе резултат от внезапна подкрепа отвън, която го стабилизира, макар за момента да я беше пренебрегнал.

— Какво знаеш за съветника Тривайз, Нови? — попита я той. А след това, вледенен от тревога при бързо нарастващата сложност на ума й, изкрещя: — Коя си ти?

Лицето й за миг придоби тъжно изражение.

— Учителю, говорителю Гендибал — каза тя. — Моето истинско име е Сурановирембластиран и аз съм Гея.

Това бе всичко, което изрече, но в изблик на внезапен гняв Гендибал увеличи собствената си ментална аура и сега, когато кръвта му кипеше, с голямо умение избегна засилващия се сноп лъчи и по-силно отпреди прикова Бранно. Същевременно обхвана и ума на Нови в силна, мълчалива борба.

Със същото умение тя го задържа на разстояние, но не успя или може би не пожела да затвори ума си за него.

Той заговори, както би сторил с друг говорител:

— Ти си играла роля, заблуждавала си ме, примамила си ме тук, а всъщност си от оная раса, от която е бил и Мулето.

— Мулето беше анормален, говорителю. Аз/ние не сме Мулета. Аз/ние сме Гея.

В онова, което тя предаде комплексно, се очерта цялата същност на нейния свят — далеч по-добре, отколкото би могъл да бъде описан с думи.

— Жива планета — каза Гендибал.

— И то с ментално поле, несравнимо по-силно от твоето. Моля те, не се съпротивлявай. Страхувам се да не ти навредя, а не желая да го правя.

— Дори в качеството си на жива планета, ти не си по-могъща от общността на колегите ми от Трантор. Ние също, в известен смисъл, сме жива планета.

— Вие сте само няколко хиляди души в ментално сътрудничество, говорителю, и ти не можеш да разчиташ на тяхната помощ, защото аз съм я блокирала. Провери и ще видиш.

— Какво смяташ да правиш, Гея?

— Говорителю, надявам се, че ще ме наричаш Нови. Онова, което представлявам сега, е Гея, но също така съм и Нови, а по отношение на теб съм само Нови.

— Какво смяташ да правиш, Гея? — повтори Гендибал.

След ментално трепване, което навярно беше еквивалент на въздишка, Нови каза:

— Ще останем в троен пат. Ти ще държиш кмета Бранно през менталния й щит, аз ще ти помагам и ние няма да се уморим. Предполагам, че ще запазиш влиянието си и над мен, както аз — моето върху теб, и пак никой няма да се умори. Така ще продължава.

— Докога?

— Както ти споменах, очакваме съветника Тривайз от Терминус. Той е човекът, който ще намери изход от пата.