Серия
Тайната (3)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Magic, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,8 (× 4 гласа)

Ден 2
Вълшебното камъче

„Размишлявайте върху настоящите благословения, от които всеки човек има много, а не върху отминалите си несгоди, от които всеки има по малко.“

Чарлз Дикенс (1812 — 1870) — Писател

Когато човек започне за пръв път да прави тези упражнения, му е необходимо ден след ден да се концентрира, за да превърне благодарността в навик. Всичко, което ви напомня да бъдете благодарни, ви помага да превърнете живота си в съкровище — именно това е целта на тези вълшебни упражнения.

Във филма и книгата „Тайната“ Лий Брауър показа какво е направил с вълшебното камъче. Той разказа за бащата, чието дете е било на крачка от смъртта, как той си е послужил с камъчето на благодарността, за да благодари за здравето на детето си и как то е оздравяло по чудотворен начин. Оттогава това камъче се е доказало, помагайки на много хора по света, които са го използвали за пари, излекуване и щастие.

Първо си намерете камъче. Нека да е малко, за да се побира в дланта ви и да можете да го обхванете с пръсти. Добре е да е гладко, без остри ръбове, да не е тежко и да ви е приятно да го държите.

Може да намерите вълшебно камъче в градината си, ако имате такава, или в някоя река, поточе, в океана или в парка. Ако сте далеч от такива места, то помолете някой съсед, член на семейството или приятел. Може да използвате и някой ваш скъпоценен камък.

Когато намерите вълшебното си камъче, сложете го до леглото си, някъде, където ще можете да го виждате, когато си легнете. Разчистете малко място, тъй че да можете лесно да виждате камъчето, когато си легнете. Ако използвате будилник, сложете го до будилника. Когато си легнете тази вечер, вземете камъчето в дланта си и свийте пръсти около него.

Внимателно прехвърлете наум всички хубави неща, които са се случили през деня и изберете най-хубавото, за което сте благодарни. След това произнесете за него вълшебната дума: благодаря. Върнете камъчето на мястото му до леглото. Това е всичко!

През останалите 26 вечери правете същото. Преди да си легнете си спомнете какво се е случило през деня и изберете най-хубавото. С вълшебното камъче в ръка изпитайте най-голяма благодарност за случилото се и кажете благодаря.

Използването на камъче изглежда много просто, но когато го правите, пред очите ви ще започнат да стават вълшебства.

За да определите кое е най-хубавото, което ви се е случило през деня, ще трябва да прехвърлите в съзнанието си много хубави неща, които са ви се случили и докато избирате от тях, вие всъщност ще сте благодарни за всичките. Така ще си осигурите и начин да заспивате и да се събуждате с благодарност всеки ден.

Изброяването на благословенията и вълшебното камъче ще ви помогнат да започвате деня си с благодарност. На практика те са толкова мощни, че заедно ще променят живота ви за няколко месеца. Тази книга обаче е създадена да промени живота ви наистина бързо, като ви предостави множество вълшебни практики. Тъй като благодарността е магнетична и привлича още повече неща, за които да сме благодарни, концентрацията на благодарност за тези 28 дни ще усили магнетизма ви. Така по вълшебен начин ще привличате автоматично всичко, което искате и от което се нуждаете!

Вълшебно напомняне:

Не забравяйте да прочетете по някое време днес утрешното упражнение по вълшебство, защото за него ще ви трябват няколко снимки.

Упражнение по вълшебство номер 2
Вълшебното камъче

1. Повторете трите стъпки от Упражнение по вълшебство номер 1 — Изброяване на благословенията: направете списък с десет благословения. Запишете си защо сте благодарни. Прочетете списъка, като след всяко благословение произнасяте: благодаря, благодаря, благодаря, и се изпълнете с възможно най-дълбока благодарност за този дар в живота ви.

2. Намерете си вълшебно камъче и го сложете до леглото си.

3. Преди да заспите тази вечер, вземете в ръка камъчето и си помислете за най-хубавото нещо, което ви се е случило днес.

4. Произнесете вълшебната дума благодаря за най-хубавото нещо, което ви се е случило днес.

5. Повтаряйте упражнението с вълшебното камъче всяка от останалите 26 вечери.

6. Прочетете упражнението по вълшебство за следващия ден.