Серия
Тайната (3)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Magic, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
4,8 (× 4 гласа)

Ден 27
Вълшебното огледало

„Външността на нещата се променя според емоциите и така ние виждаме в тях вълшебство и красота, докато вълшебството и красотата са всъщност в самите нас.“

Халил Джубран (1883 — 1931) — поет и художник

Можете да прекарате остатъка от живота си в търчене насам-натам, мъчейки се да вкарате външния свят във формата, която искате, да гоните проблемите един след друг в опит да ги решите, да се оплаквате от ситуации или от други хора и никога да не успеете да изживеете живота си в пълна мяра и да осъществите мечтите си. Когато обаче направите вълшебството на благодарността свой начин на живот, всичко в света наоколо ви магически се променя — просто така. Светът ви магически се променя, защото вие сте се променили, така че онова, което привличате, също се променя.

Вдъхновяващите думи на Ганди, както и текстът на песента на Майкъл Джаксън „Човека в огледалото“, повлияла на стотици милиони хора, внушават едно от най-важните послания на всички времена:

Промени човека в огледалото и светът ти ще се промени.

Ако до този момент сте изпълнили 26-те упражнения по вълшебство, вие сте се променили! И макар понякога да е трудно човек да види промените в себе си, ще сте усетили промяната в щастието си и ще сте видели промяната в подобрените обстоятелства от живота ви, както и вълшебната промяна в света около вас.

Вие сте прилагали вълшебната сила на благодарността за вашето семейство и приятели, за работата си, парите и здравето, за мечтите си и дори за хората, които срещате случайно всеки ден. Но човекът, който заслужава благодарността ви повече от всеки друг, сте вие.

Когато сте благодарен да бъдете човекът в огледалото, чувствата на неудовлетворение, недоволство, разочарование и „не съм достатъчно добър“ напълно изчезват. А заедно с тях магически изчезва и всяко неудовлетворяващо, будещо недоволство и разочароващо обстоятелство в живота ви.

Негативните чувства към самите вас нанасят най-голямата вреда на живота ви, защото те са по-мощни от всякакви други чувства, които имате за нещо или някого другиго. Където и да отидете и каквото и да правите, вие носите тези негативни чувства със себе си във всеки момент, а тези чувства опетняват всичко, до което се докоснете, и действат като магнит, привличайки неудовлетворение, недоволство и разочарование от всичко, което правите.

Когато сте благодарни да бъдете вие, вие ще привличате само обстоятелства, които ви карат да се чувствате още по-добре. Трябва да сте богати на хубави чувства по отношение на самите себе си, за да привлечете богатствата на живота към себе си. Благодарността за самите себе си ви обогатява!

„Който има благодарност (за себе си), ще му/й бъде дадено още и той или тя ще има в изобилие. Който няма благодарност (за себе си), ще му/й бъде отнето и онова, което има.“

За да направите упражнението с Вълшебното огледало, отидете сега до огледалото. Погледнете право към човека в огледалото и кажете на глас вълшебната дума благодаря от цялото си сърце. Вложете в нея повече смисъл от когато и да било. Кажете благодаря, задето сте това, което сте! Кажете благодаря, за всичко, което сте! Кажете благодаря с поне толкова чувство, колкото сте влагали за всичко и всички други! Бъдете благодарни за себе см такъв, какъвто сте!

Продължете упражнението с Вълшебното огледало, като бъдете благодарен на този прекрасен човек в огледалото през остатъка от деня днес и казвайте вълшебната дума благодаря всеки път, когато се погледнете в огледалото. Ако в някакъв момент нямате възможност да казвате вълшебните думи на глас, можете да ги казвате и наум. А ако сте наистина смел, можете да погледнете във Вълшебното огледало и да кажете три неща за себе си, за които сте благодарни.

Ако поради някаква причина в бъдеще не сте били милостив към себе си, ще знаете да отдадете благодарността си на единствения човек, който я заслужава повече от всеки друг — човека в огледалото!

Когато сте благодарни, вие не се обвинявате, ако направите грешка. Когато сте благодарни, вие не се критикувате, ако не сте съвършени. Когато сте благодарни, задето сте самите вие, вие сте щастливи и ще станете магнит за щастливи хора, щастливи ситуации и вълшебни обстоятелства, които ще ви обграждат, където й да отидете и каквото и да правите. Когато успеете да видите вълшебството в онзи човек в огледалото, целият ви свят ще се промени!

Упражнение по вълшебство номер 27
Вълшебното огледало

1. Изброяване на благословенията: направете списък с десет благословения. Запишете си защо сте благодарни. Прочетете списъка, като след всяко благословение произнасяте: благодаря, благодаря, благодаря, и се изпълнете с възможно най-дълбока благодарност за този дар в живота ви.

2. Всеки път, когато се погледнете в огледалото днес, кажете благодаря и вложете в това повече смисъл от когато и да било.

3. Ако сте наистина смели, докато гледате в огледалото, назовете три неща в себе си, за които сте благодарни.

4. Когато си легнете, вземете Вълшебното камъче в ръка и произнесете вълшебната дума благодаря по отношение на най-хубавото нещо, което ви се е случило днес.