Серия
Аз преди теб (1)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Me before you, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 146 гласа)

Двадесет и седма глава

БРИТАНСКА КРАЛСКА ПРОКУРОРСКА СЛУЖБА

На вниманието на:

Директора на Прокурорската служба

Относно: Уилям Джон Трейнър

4 септември 2009 г.

Следователите са разговаряли с всички, свързани с горния случай — за целта прилагам папка със съответните документи.

Обект на разследване е господин Уилям Трейнър, 35-годишен бивш партньор във фирмата „Мадингли Луинс“, със седалище в лондонското Сити. Господин Трейнър е получил гръбначно увреждане в пътна злополука през 2007 година и е бил диагностициран като квадриплегик С 5/6 (с ограничено движение само на едната ръка), който се нуждае от грижи 24 часа в денонощието. Приложено е медицинското му досие.

Документите показват, че господин Трейнър се е постарал да уреди правните си дела известно време преди пътуването си до Швейцария. Изпратено ни беше подписано и заверено завещание от неговия адвокат, господин Майкъл Лолър, както и копия от всички необходими документи, свързани с неговите предварителни консултации с клиниката.

Семейството на господин Трейнър, както и всичките му приятели, са изразили несъгласието си с декларираното от него желание да сложи преждевременно край на живота си, но предвид медицинското му досие и предишните опити да отнеме живота си (подробно описани в приложената болнична документация), неговия интелект и сила на характера, те явно са били неспособни да го разубедят, дори през удължения шестмесечен период, договорен с него специално за тази цел.

Един от наследниците според завещанието на господин Трейнър е неговата домашна асистентка, госпожица Луиза Кларк. Предвид ограниченото време на нейното общуване с господин Трейнър, нормално е да бъдат зададени въпроси за степента на неговата щедрост към нея, но всички заинтересовани страни отказват да оспорват изразеното от господин Трейнър желание, което е правно документирано. Луиза Кларк е била разпитана подробно няколко пъти и според полицията е положила всички усилия да отклони господин Трейнър от намерението му (моля, вижте нейния „Календар на пътешествията“, включен като доказателствен материал).

Трябва също да се отбележи, че майката, госпожа Камила Трейнър, дългогодишен уважаван съдия, е подала оставката си с оглед на обществената реакция, предизвикана от случая. Става ясно, че тя и господин Трейнър са се разделили скоро след смъртта на сина им.

Тъй като извършването на асистирано самоубийство в чужди клиники е нещо, което Кралската прокуратура не поощрява, и съдейки от събраните доказателства, явно е, че действията на семейството на господин Трейнър и на неговите служители попадат в рамките на възможно преследване от закона.

1. Господин Трейнър е изразил „доброволно, ясно, осъзнато и информирано“ желание да вземе подобно решение.

2. Няма доказателства за психическо заболяване или за принуда от друго лице.

3. Господин Трейнър е посочил недвусмислено, че желае да извърши самоубийство.

4. Уврежданията на господин Трейнър са били тежки и нелечими.

5. Действията на лицата, придружаващи господин Трейнър, имат незначителен принос или влияние за решението му.

6. Действията на лицата, придружаващи господин Трейнър, може да се квалифицират като неохотна помощ предвид категоричното желание от страна на жертвата.

7. Всички въвлечени страни са оказали пълно съдействие на полицията при разследването на този случай.

Предвид изложените факти, добрата репутация на всички лица и приложените доказателства, в този случай не е в обществен интерес да се организира съдебно преследване.

Предлагам, ако и когато се направи публично изявление в този смисъл, директорът на Прокурорската служба да даде ясно да се разбере, че случаят Трейнър не представлява прецедент и че Кралската прокурорска служба ще продължи да преценява всеки случай според спецификата му и конкретните обстоятелства.

С най-добри пожелания,

Шейла Макинън

Кралска прокурорска служба