Включено в книгата
Оригинално заглавие
Les liaisons dangereuses, (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,1 (× 23 гласа)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Разпознаване и корекция
sonnni (2011)
Допълнителна корекция и форматиране
Xesiona (2011)

Издание:

Шодерло дьо Лакло. Опасни връзки

„Народна култура“, София, 1982

Редактор: Красимира Тодорова

Коректор: Ана Тодорова


Аз опознах нравите на века си и публикувах тези писма.

Ж. Ж. Русо, Предговор към „Новата епоха“

Бележка на издателя

Смятаме за свой дълг да предупредим читателите, че независимо от заглавието на тази творба и онова, което пише за нея редакторът в предговора си, ние не се опитваме да доказваме автентичността на този сборник писма и дори имаме сериозни причини да смятаме, че те всъщност са само роман.

Струва ни се, освен това, че авторът, макар и да се стреми към правдоподобност, сам си противоречи, и то много несръчно, с избора на епохата, в която се развиват описаните събития. Действително много от неговите герои се отличават с толкова лоши нрави, че е невъзможно да приемем те да са живели в нашия век, века на философията, когато разпространяващото се навред просвещение направи, както е известно, всички мъже тъй достойни и всички жени тъй скромни и благочестиви.

Ето защо нашето мнение е, че дори събитията, описани в това съчинение, да съдържат известна истина, те биха могли да се случат само в други страни и в други времена, и ние осъждаме автора, който, явно изкушен от надеждата да заинтригува повече читателя, като пренася всичко в своя век и в своята страна, се е осмелил да изобрази с наш облик и с наши прояви нрави, които са ни напълно чужди.

И за да предпазим, доколкото зависи от нас, прекалено доверчивия читател от недоумението, в което би могъл да изпадне, ние твърдо поддържаме нашите така открито изказани доводи, защото ги смятаме безспорни и неопровержими; ясно е, че едни и същи причини би трябвало да водят до едни и същи последици и едва ли би се намерила в наши дни девойка с шестдесет хиляди ливри зестра да стане монахиня или млада и хубава президентша да умре от скръб.