„Опасни връзки“ или писма, събрани от определен кръг частни лица, и публикувани за поука на други от Г. Ш. дьо Л.

5,1 Опасни връзки
Les liaisons dangereuses,

Издание:

Шодерло дьо Лакло. Опасни връзки

„Народна култура“, София, 1982

Редактор: Красимира Тодорова

Коректор: Ана Тодорова