Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,4 (× 9 гласа)

Секстант (Sextans)

Карта на съзвездието Секстант (Sextans)

СЕКСТАНТ е екваториално съзвездие. Небесният екватор го разделя на две приблизително еднакви части. Заобиколено е от съзвездията Лъв, Чаша и Хидра.

Най-добре съзвездието Секстант се вижда от месец март до май. В ясна и безлунна нощ в него могат да се видят с просто око 25 звезди, но те са изобщо много слаби. Най-ярката от тях е от четвърта звездна величина. Обикновено на звездните карти само тя се означава в цялото съзвездие. Слабите звезди в него не образуват никаква характерна геометрична фигура.

В съзвездието Секстант няма нито един обект, който да привлича вниманието на астронома-любител.

Секстантът е ъгломерен уред, който се използува в мореходната астрономия (а сега и в авиационната астрономия). С него може да се измери ъгълът между два обекта (например две звезди), като позволява да се наблюдават едновременно и двата обекта и ги съединява независимо от движението на наблюдателя (с кораба или със самолета).

На старинните звездни карти и атласи Секстантът се рисува в краката на Лъва. Наистина чудно е как този ъгломерен уред е попаднал на небето в краката на Лъва? Обяснението дава Хевелий, който е въвел съзвездието Секстант и за пръв път то е означено в неговия звезден атлас от 1690 г. Самият Хевелий казва, че Секстантът е поставен на това място на небето не защото разположението на звездите напомня този ъгломерен уред и не защото това място там е най-подходящо за него. Той го е поставил там просто защото от 1658 до 1679 г. е използувал този уред за проверка на координатите на звездите, при изучаването на положенията им на небето. Но злобата на хората унищожила Секстанта. Данните от наблюденията, които натрупал с негова помощ, както и самата обсерватория на Хевелий изгорели. Всичко било унищожено от пламъците на огъня. Загдето неговият Секстант изгорял, с който е правил толкова години наблюдения, той го поставил на небето между съзвездията Лъв и Хидра — животни със свиреп нрав. Така на небето се появило съзвездието Секстант.

Образ на Секстант (Sextans)