Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Научен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,4 (× 9 гласа)

Вълк (Lupus)

Карта на съзвездието Вълк (Lupus)

ВЪЛК е южно съзвездие и много трудно се наблюдава от нашата страна. Най-високо е над южната страна на хоризонта и най-добре се вижда (само част от него) през нощите на юли и август. Заобиколено е от съзвездията Скорпион, Прав ъгъл, Центавър и Везни.

В ясна нощ в съзвездието Вълк могат да се видят с просто око около 70 звезди, но само десет от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. От тях само две се виждат от нашата страна.

По-светлите звезди в съзвездието Вълк образуват голям разкривен четириъгълник. Необходимо е голямо въображение, за да може в тази геометрична фигура да се види образът на Вълк, какъвто е нарисуван в старинните звездни карти и атласи. В съзвездието Вълк няма интересни обекти, достъпни за наблюдение с просто око.

Образ на Вълк (Lupus)

 

 

За съзвездието Вълк митологията разказва:

Хората от медния век не работили Земята, не отглеждали стада и овощни дървета. Те само воювали, избивали се един друг и потънали в престъпления. Не почитали боговете от Олимп и не им се подчинявали. Затова гръмовержецът Зевс ги намразил. Гневът му най-напред се изсипал върху царя на Ликосура в Аркадия Ликаон.

Веднъж Зевс, преоблякъл се като най-обикновен човек, дошъл в Ликосура. Но той изпратил знамение на жителите на града и те всички го почели като бог и коленичили пред него. Само Ликаон не паднал на колене пред великия Гръмовержец. Не му отдал никакви почести като на бог и даже се присмивал на почестите, които му отдавали жителите на града. Гордостта на Ликаон минала всякакви граници, когато той, за да се увери с очите си, че Зевс е бог, извършил много тежко престъпление. Заклал един от робите, каквито имал много в двореца си, и половината от тялото му сварил, а другата половина опекъл и го поднесъл на всемогъщия бог, за да го нахрани. Мислел си, че ако дошлият чужденец е наистина бог, той ще знае, че яденето е приготвено от човешко месо и няма да яде от него.

Покъртен от престъплението на Ликаон, Зевс страшно се разгневил и мълнии засвистели в ръцете му. В миг те превърнали в пепел целия дворец. Самият Ликаон Зевс превърнал в кръвожаден вълк и го оставил на небето като съзвездие за назидание.