Лична страница на moosehead

Дадени оценки 374
Дадени коментари 4

После усети нещо — беше хладната бяла светлина. Луната се издигна високо, малко кръгче светлина проникна в силоза и запълзя бавно по тялото на Том. Тогава, чак тогава ръката му се поотпусна. Бавно, внимателно, ослушвайки се в спящите край него, Том извади ръка. Поколеба се, затаи дъх и тогава, изчаквайки още миг, отвори длан и разглади малкото късче рисувано платно.

Целият свят спеше в лунната светлина.

А там, на дланта му, беше Усмивката.

Загледа се в нея на бялото осветление от полунощното небе. И си мислеше тихичко отново и отново: Усмивката, прекрасната Усмивка.

Цял час след това той все още я виждаше, дори след като я сгъна внимателно и я скри. Затвори очи и Усмивката си беше там в тъмното. И си беше все още там, топла и нежна, когато той заспа и светът мълчеше, а луната се издигна и след това се спусна по студеното небе към утринта.

 

„Усмивката“

Рей Бредбъри

Подготвяни текстове

Дата Заглавие Автор Етап на работата Потребител
сам Инфо Файл Прекрасният ден Е. С. Тъб За добавяне
сам Инфо Космическият експрес Джак Уилямсън
90%
сам Инфо Наблюдателите Рей Бредбъри Коригира се
сам Инфо Еон (корекция) Грег Беър
15%
сам Инфо Файл Черният облак (корекция) Фред Хойл За добавяне
сам Инфо Файл Вечната война (корекция) Джо Холдеман За добавяне
сам Инфо Файл Слуховете за мен (корекция) Ясутака Цуцуи За добавяне
сам Инфо Файл Квантов боклук (корекция) Андреас Ешбах За добавяне
сам Инфо Файл Цветът на магията (корекция) Тери Пратчет За добавяне
сам Инфо Файл 7 произведения Артър Кларк За добавяне
сам Инфо Триумфът на Ендимион (корекция) Дан Симънс
65%
сам Инфо Ендимион (корекция) Дан Симънс
99%
екип Инфо 2 Файл В страната на легендите В. Маркова, Н. Гарская, С. Прокофиева Коригира се
сам Инфо Всичко живо е трева (корекция) Клифърд Саймък
55%

Сканирани или обработени текстове

Общо: 4161