Звездите и съзвездията са привличали погледа на хората още в зората на техния съзнателен живот. По звездите те са се ориентирали при своите пътувания из непознати местности. Още в древността небето е било разделено на участъци — съзвездия, във всяко от които по-ярките звезди образуват характерна фигура. Водени от своята поетична фантазия, хората на древността са дали на съзвездията удивителни имена. Небето е изпъстрено с герои от митологията и легендите: Херкулес, Касиопея, Андромеда, Лира, Дракон…

Тези имена на съзвездията, останали от древните гърци, са възприети в науката. За да ги разберем, необходимо е да се запознаем с легендите и митовете, от които произлизат. А тези легенди и митове са толкова увлекателни със своята поезия и богата фантазия, че всеки би изпитал удоволствие, когато ги чете. С вещина и умение авторът ни разказва за тази древна митология, като стига до днешното научно състояние на въпросите.

Книгата е богато илюстрирана.

Издание:

Доц. Ангел Бонов

Митове и легенди за съзвездията

 

Рецензенти: Марин Калинков, Богомил Ковачев

Редактор: Марин Калинков

Художник: Теменужка Стоева

Художествен редактор: Светлозар Писаров

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Коректор: Надежда Петличкова

 

Издателство Наука и Изкуство, 1976 г.

Полиграфически комбинат Димитър Благоев