Поезия

Сваляне на всички:
[±]
Десислав Начков

Десислав Първанов Начков е роден през 1971 година в град Враца. Средното си образование завършва в родния си град, а през 1996 година завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“ — гр. София. През 2000 година се дипломира като икономист в ЮЗУ „Неофит Рилски“ — гр. Благоевград, а през 2008 година му е присъдена научната степен „Доктор“ по право. Действащ магистрат — прокурор. Автор е на две монографии и десетина статии на юридическа тематика. Публикува свои стихове в литературните сборници „Теми-да“, „Културна палитра“ и вестник „Музевиринъ“. През 2012 година излиза първата му стихосбирка със заглавие „Дочакана“. „Полет на какавида“ е втората стихосбирка на автора.

Библиография

Правна литература

  • Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори (2010) — Фенея
  • Престъпления при използване на атомната енергия за мирни цели (2011) — Фенея, ISBN 978-954-9499-69-8
  • Окръжна прокуратура - Враца: прокурорска дейност (2017) — БГ Принт, ISBN 978-619-7102-67-3

Художествена литература (самостоятелни издания)

  • Дочакана (2012) — Фенея
  • Полет на какавида (2014) — БГ Принт, ISBN 978-619-7102-26-0

В съвместни издания

  • Темида (изд. пор. №5, юбилеен литературен сборник: писатели и художници юристи, 2013) — Фенея, ISBN 978-619-163-023-3
  • Под лъчите на слънцето (алманах, изд. поредица №4, съставител Валентина Панова, 2017) — БГ принт, ISBN 978-619-7411-00-3

Източник: Полет на какавида (ISBN 978-619-7102-26-0, задна корица)