Читателски оценки

(за „Печална пролет “ от Десислав Начков)

Дата Потребител Оценка