Планетата ДИС е изпепелена безжизнена пустиня, свят на смъртта — мрачна и тъжна обител, чиято единствена надежда е Брайън Бранд — Победителят от ДВАЙСЕТОБОЯ — владетел на тайнствения извор на вътрешната сила. За Брайън ДИС е първата и най-опасна задача, възложена му от ФОНДАЦИЯТА ЗА КУЛТУРНО ПОДПОМАГАНЕ. За Брайън Бранд ДИС е смъртоносна клопка.

4,8 Планетата на прокълнатите
Planet of the Damned [= Sense of Obligation],

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ПЛАНЕТАТА НА ПРОКЪЛНАТИТЕ. 1995. Изд. Бард, София. Биб. Избрана световна фантастика, No.17. Фантастичен роман. Превод: [от англ.] Юлиян СТОЙНОВ [Planet of the Damned / Harry HARRISON]. Формат: 20 см. Страници: 160. Цена: 55.00 лв.