В „Ендимион“ Дан Симънс решава много от отдавна неразгаданите въпроси, поставени в „Хиперион“ и „Падането на Хиперион“, и предлага предизвикателни нови мистерии, които все още очакват своя отговор. Каква е природата на ИИ Техноцентър и неговия последен план за човечестветвото? Кой или какво е „отвлякло“ Старата Земя преди хиляда години? Какъв е произходът на истинската мисия на Шрайка? И, най-непреодолимата от всички, как посланието на Енея ще промени вселената завинаги — ако тя промени вселената завинаги — ако тя поиска да го съобщи… и ако човечеството е готово да го чуе.

5,7 Ендимион
Endymion,


Издание:

Ендимион. Американска, I издание

Превод: Крум Бъчваров

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица „Megachrom“, Петър христов

Компютърна обработка ИК „Бард“ ООД, Линче Шопова

Формат: 20 см.

Страници: 384

Цена: 420.00 лв.