Когато звездите угасват…

 

Една вечер звездите започват да гаснат. Първо проблясват ярко, после рязко изчезват, заменени от равната абаносовочера пустота… Медиите наричат затъмнението Инцидента, а по-късно Ускорението. Слънцето вече не е същото, а заместител — геометрично съвършено кълбо. Изстреляните сонди разкриват, че е създадена изкуствена преграда. Кой и защо?