Зхиррзхианците са спечелили временно надмощие във войната си срещу хората. Но интриги в техния лагер отслабват силите им. А времето е крайно ограничено. Военните сили на зхиррзхианците са много разпръснати и срещат упорита съпротива. Зхиррзхианците са успели да завладеят и самата смърт, но дори тази сила не може да се сравнява с унищожителната мощ на армадите на хората-завоеватели. Расата им е изправена пред двойна заплаха — да бъде унищожена от човешката технология… или да унищожи сама себе си.

Издание:

Тимъти Зан. Наследството на завоевателите

Американска, първо издание

Превод: Венцислав Божилов

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка ИК „Бард“ ООД

Формат 84/108/32

Печатни коли 17

ИК „Бард“ ООД, 2000 г.

ISBN: 954-585-116-3