Желание да създава

Уон-Ту е най-старият, най-силен интелект на Вселената.

Огромно същество, което си играе със звездните системи, както децата си играят със стъклени топчета. Материята заема такава нищожна част от съзнанието му, че хората са напълно извън неговото внимание. Но дори Уон-Ту може да се чувства самотен, затова той създава за компания копия на себе си… Което поражда сериозни проблеми!

Издание:

Фредерик Пол. Планетата в края на времето.

Американска, първо издание

Преводач: Георги Стоянов

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 24

ИК „БАРД“ ООД, 2001 г.

ISBN: 954–585–214–3