0 Усещане

0 Пролет

0 Нощ

4 Полунощ

0 Есенно

5 Сняг

0 Посоки

0 Стъпки

0 Тъга

0 Дъжд

0 Молба

Издание:

Боян Бойчев. Привикване към делника

Българска, първо издание

Редактор: Лъчезар Еленков

Графично оформление: Никола Филипов

Издателска къща „Христо Ботев“, 2000

ISBN: 954–445–725–9