Валери Иванов
Грешна молитва

(и други стихотворения)

И все пак… Какво би бил светът

без Европа? Тя му дарява

хиляди българи като мен,

за които щастието да си жив

е реципрочно на таланта

да ваеш прогреса

на Човечеството!

По стръмния ръб към върха

„Поет всегда виноват!“

А. Вознесенски

Любовен катехизис
Мадона

„Как странно я люблю…“

Н. А. Некрасов