Библиотека „Галактика“

(издателска поредица)

Корица
Синият тайфун
Сборник съветски научнофантастични разкази за морето