Библиотека „Галактика“

(издателска поредица)

Синият тайфун
Сборник съветски научнофантастични разкази за морето