Независимо от привидната външна „лекомисленост“ и занимателност на изложението, романът „Фабрика за Абсолют“ се отличава с изключително сериозното си съдържание. Романът не включва в себе си само сатиричния образ на излязлото от кризата на Първата световна война буржоазно общество. Изхождайки от реминисценциите за една току-що преминала война, произведението на Чапек е изпълнено и с предчувствие за нова световна война. Тази тревога и загриженост за бъдещето на човечеството придават на романа голяма обществена значимост.

Издание:

Карел Чапек. Фабрика за Абсолют

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Библиотека „Галактика“, №25

Преводачи: Светомир и Ясен Иванчеви

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Чешка, I издание

Дадена за набор на 30.I.1981 г. Подписана за печат на 7.IV.1981 г.

Излязла от печат месец април 1981 г. Формат 32/70×100 Изд. №1442

Цена 1,50 лв. Печ. коли 13,50. Изд. коли 8,74. УИК 8,62

Страници: 216. ЕКП 95364 21331/5544–17–81

08 Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 885

© Karel Čapek. Továrna na absolutno

Aventinum, Praha, 1926

© Светомир Иванчев, преводач, 1981

© Ясен Иванчев, преводач, 1981

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1981

c/o Jusautor, Sofia