Пиер Барбе

(автор)

Сетни (Setni, enqueteur temporel)

Оригинално изписване: Pierre Barbet

Няма биографична информация за Пиер Барбе.