Ерик Симон (роден през 1950 г. в Дрезден) е един от най-изявените автори на научнофантастична литература в ГДР. След като завършва средното си образование, той работи известно време като електромонтьор, по-късно се дипломира в Дрезденския технически университет — специалност физика, а през 1973/74 г. практикува вече като инженер. От 1974 г. Симон е редактор в издателство „Нойе Берлин“ като завеждащ отдел „Преводна научнофантастична литература“. Публикувал е в СССР, Полша, Унгария, Швеция и др.

Чужди

5 Тази планета е обитаема
Dieser Planet ist bewohnt,

6 Паякът
Die Spinne,

6 Колекционерът
Der Sammler,

6 Нощем на чужда планета, дванадесет парсека от Дзира
Nachts auf dem fremden Planeten, zwölf Parsec von Dsirra entfernt,

6 Черното огледало
Der schwarze Spiegel,

6 Наблюдателят
Der Beobachter,

0 Последният
Der Letzte,

5,5 Е
E,

4,5 w
w,

6 Марсианци, разбира се, няма
Marsmenschen gibt`s natürlich nicht…,

Звезди

6 Разговори по пътя
Gespräche unterwegs,

5,5 Диорама
Das Diorama,

6 Кливиа Неман
Clivia Neman,

6 Звездите
Die Sterne,

6 Пратеникът
Der Kundschafter,

Издание:

Ерик Симон. Чужди звезди

Разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1986

Библиотека „Галактика“, №78

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Съставител: Светослав Славчев

Преведе от немски: Дорина Йосифова

Консултант: Стефан Лефтеров

Редактор: Лидия Капонова

Редактор на издателството: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева

Немска — ГДР, I издание

Дадена за набор на 27.III.1986 г. Подписана за печат на 24.VII.1986 г.

Излязла от печат месец август 1986 г. Формат 70×100/32 Изд. №1973

Цена 1 лв. Печ. коли 11. Изд. коли 7,12. УИК 7,02

Страници: 176. ЕКП 95364 5627-81-86

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 830.2 32

© Дорина Йосифова, преводач, 1986

© Светослав Славчев, предговор, съставителство, 1986

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1986

c/o Jusautor, Sofia

 

Erik Simon

Begegnung im Licht

© Verlag Neues Leben, 1976

Wege zur Unmöglichkeit, 1983

Fremde Sterne, 1979

© Verlag Das Neue Berlin