Константин Константинов, Светослав Минков
Сърцето в картонената кутия

(Роман-гротеска в седем невероятни приключения)

Константин Константинов (1890–1970) и Светослав Минков (1902–1966) са безспорни класици на новата българска литература. Всеки поотделно ни е завещал значимо и талантливо написано творчество.

Съвместният им роман „Сърцето в картонената кутия“ е написан през 1933 година, когато Европа изживява събития с трагични последици. Чрез него двамата български писатели отправят послание към своите читатели за повече човещина и любов между хората.

Издание:

Константин Константинов, Светослав Минков. Сърцето в картонената кутия

Роман-гротеска в седем невероятни приключения

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1986

Библиотека „Галактика“, №71

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров,

Елка Константинова, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Българска. II издание

Дадена за набор на 25.IX.1985 г. Подписана за печат на 5.XII.1985 г.

Излязла от печат месец януари 1986 г. Формат 70×100/32 Тираж 50 110

Изд. №1916 Печ. коли 7. Изд. коли 4,53. УИК 4,42. Цена 1 лв.

Страници: 112. ЕКП 95361 29231 5506–6–86

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Б — 31

© Панко Анчев, предговор, 1986

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1986

c/o Jusautor, Sofia