От зори до мрак

Пакостни ръчички

Приключения на двора

Няма кой да ме уплаши!

Китна пролет

Пъстри празници


Издание:

Мамо, мамо, я кажи колко слончето тежи?

Издателство „Златното пате“, София, 2001

Съставител: Галина Златина

Художник: Биляна Господинова

Художник на корицата: Петър Генов

ISBN 954-431-190-4