Оригинално изписване: Васил Златарев

Няма биографична информация за Васил Златарев.