Серия
Дюн (2)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Dune Messiah, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,4 (× 40 гласа)

Речник

В тази втора книга от епопеята за планетата Дюна авторът не е включил речник на употребяваните термини. Сметнахме за свой дълг да съставим подобен речник, с което да облекчим възприемането на сложния, понякога трудноразбираем текст.

Читателят навярно ще обърне внимание на факта, че в редица случаи термините и имената се различават от тези, които са употребени в българското издание на предишната книга под названието „Дюн“. Обяснението е просто. При създаването на своята творба Франк Хърбърт е използвал множество езици — арабски, латински, немски, скандинавски и дори български (макар че този факт не бе отбелязан в предишното издание). Превеждането на подобна многоезична книга ЕДИНСТВЕНО чрез английския е довело до редица неточности, които се налагаше да отстраним.

В „Месията на Дюна“ се появяват и термини, липсващи в речника на първата книга. Обясненията на тези термини са съставени от преводача и се отбелязват с курсив.

А

АДАБ — повелителната памет, при която спомените идват неканени.

АКСОЛОТЛОВИ РЕЗЕРВОАРИ — резервоари, в които телата на мъртвите се използват за сложен биологичен синтез. Названието идва от аксолотъл — личинка на мексиканското земноводно амблистома. Аксолотълът има удивителното свойство да се размножава още преди да е достигнал стадия на възрастна амблистома.

АЛАМ АЛ-МИТАЛ — мистичният свят на подобията, където изчезват всички физически ограничения.

АРАКИЙН — първото селище на Аракис; градът дълго време е бил седалище на планетното правителство.

АРАКИС — третата планета на звездата Канопус; известна е още под името Дюна.

Б

БАЛИСЕТ — деветструнен музикален инструмент, пряк наследник на цитрата. Настройва се в гамата чусук, а свиренето става чрез прекарване на пръстите по струните. Любим инструмент на имперските трубадури.

БАШАР (често срещано като полковник-башар) — офицер от сардаукарските легиони, стоящ малко над полковника в стандартната военна йерархия. Чин, създаден за военни управители на планетни подобласти.

БЕНЕ ГЕСЕРИТ — древна школа за умствено и физическо обучение, създадена предимно за жени, след като Бътлъровият джихад унищожил така наречените „мислещи машини“ и роботи.

БЕНЕ ТЛЕЙЛАКС — за разлика от Бене Гесерит тази школа не приема никакви нравствени забрани при изследването на човешкото тяло и дух. Организацията Бене Тлейлакс е известна като безскрупулен разпространител на разрушителни открития в областта на биологията и философията. Виж също Тлейлакс.

БИНДУ — всичко, свързано с човешката нервна система, и особено с обучението за овладяване на нервните импулси. Често използвано в израза „бинду-нерватура“.

БЛИЗХОД — пълното название е благоразумен изход или благоразумна бариера. Така се нарича всяка петпластова защита, предназначена да осигури на определена личност бягство от преследване. Виж също Петпластова защита.

БОЕН ЕЗИК — всеки специален език с ограничена етимология, създаден за свободен разговор при военни условия.

БЪТЛЪРОВ ДЖИХАД (наричан също Великият бунт) — кръстоносният поход срещу компютрите, мислещите машини и роботите, започнал през 201 г. преди Сдружението и завършил през 108 г. п.с. Основната повеля на джихада е запазена в Оранжевата католическа библия и звучи така: „Не сътворявай машина по подобие на човешкия ум“.

В

ВЕЛИКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ — всеобщо примирие, наложено поради баланса на силите, поддържан от Сдружението, Великите династии и империята. Главното му правило е забраната за употреба на атомни оръжия срещу хора. Всяко правило на Великото споразумение започва с думите: „Задълженията трябва да се спазват…“

ВЕТРОКАПАНИ — устройства, разполагани по посока на преобладаващите ветрове. Могат да кондензират съдържаща се във въздуха влага, обикновено чрез рязко спадане на температурата вътре в капана.

ВИСШ СЪВЕТ — тесен кръг от съветници в Ландсрада, упълномощени да действат като върховен съд при спорове между династиите.

ВЛАГОСЪХРАНЯВАЩ КОСТЮМ — плътно обгръщаща дреха, изработена на Аракис. Тъканта й представлява микросандвич, филтриращ потта и другите телесни течности. Възстановената влага се събира в джобни резервоари, откъдето може отново да се използва чрез т.нар. функционални тръбички.

ВЛАГОСЪХРАНЯВАЩА ПАЛАТКА — малка, херметично затворена палатка от тъкан-микросандвич, предназначена да събира и преработва като питейна вода влагата, отделяна с дъха на хората в нея.

ВОДА НА ЖИВОТА — „Отрова на просветлението“ (виж Света майка). Втечненият дъх на пясъчен червей (виж Шай-хулуд), който се образува в мига на удавянето му. Чрез преобразуване в тялото на света майка Водата на живота се превръща в наркотик, използван при оргиите „тау“ в сийча. Спада към „наркотиците на осъзнаването“.

ВОДЕН ТОВАР — на езика на свободните — доживотен дълг.

ВОДНИ ХАЛКИ (ВОДНИ ЖЕТОНИ) — метални халки с различни размери. Всяка от тях обозначава определено количество вода, обезпечено от запасите на свободните. Водните жетони имат дълбок смисъл (много по-съществен от този на парите), особено в ритуалите при раждане, смърт и ухажване.

Г

ГАНИМА — трофей, придобит в сражение или дуел. С тази дума най-често се обозначава предмет, запазен като спомен от битката.

ГЛАСЪТ — многостранно умение, възникнало в школата Бене Гесерит, което дава на посветения способността да управлява околните чрез изтънчени нюанси на интонацията си.

ГОЛА — мъртвец, възвърнат към живота чрез тайните методи на Бене Тлейлакс.

ГОМ ДЖАБЪР — „Враг с вдигната ръка“; специфично отровно острие, намазано с метацианид, което се използва от прокторите на Бене Гесерит при изпитанието „разум или смърт“.

ГРЕЙБЪН — издължено геологично образувание, низина, възникнала при хлътването на почвата поради раздвижване на дълбоките пластове от планетната кора.

Д

ДЕТЕКТОР НА ОТРОВИ — лъчев анализатор в областта на обонятелния спектър, настроен за откриване на отровни вещества.

ДЖИХАД — религиозна война, фанатичен кръстоносен поход.

ДИНАСТИЯ — управляващ клан на дадена планета или планетна система.

ДИСТРАНС — устройство за налагане на временен невронен отпечатък върху нервната система на хора, животни или птици. По този начин нормалният крясък на използваното същество носи кодирано съобщение, което може да се разшифрова чрез друг дистранс.

З

ЗАСЛОН — виж Сийч. Същото име носи и титаничният скален дворец на Муад’диб.

ЗАЩИТА, ЗАЩИТНО ПОЛЕ — силово поле, създавано от Холцманов генератор. Това поле е производно на първата фаза от суспенсорния ефект за неутрализиране на гравитацията. Защитата пропуска само предмети, които се движат с малка скорост (в зависимост от настройката може да бъде от шест до деветдесет сантиметра в секунда). Невъзможно е да бъде неутрализирана — за целта би било необходимо електромагнитно поле с огромни размери.

ЗАЩИТНА СТЕНА — планинска географска особеност в северните области на Аракис, която защитава неголеми райони от унищожителната сила на кориолисовите бури.

ЗЕНСУНИ — привърженици на разколническа секта, която се отрекла от учението на Маомет (наричан още „Третият Мохамед“) около 1381 п.с. Религията Зенсуни е известна главно с подчертаната си мистичност и завръщането към „пътя на прадедите“. Повечето изследователи сочат като подстрекател на разкола Али Бен Охашъ, но някои факти подсказват, че той може да е бил просто глашатай на втората си съпруга Нисаи.

И

ИБАД, ИБАДОВИ ОЧИ — характерен резултат от употребата на храна, наситена с меланж, при което цялата роговица на окото придобива плътен син цвят (признак за трайно пристрастяване към меланжа).

ИКС — виж Ричиз.

ИМПЕРСКА ПОВЕЛЯ — резултат от обучението в медицинската школа „Сук“. При имперската повеля в съзнанието се вгражда върховна забрана за отнемане на човешки живот. Посветените се отбелязват с диамантена татуировка върху челото и получават правото да носят дълга коса, пристегната със сребърен пръстен — знак на школата „Сук“.

К

КАЛАДЪН — третата планета на звездата Делта Павонис, родно място на Пол Муад’диб.

КАНАТ — открит канал за контролирано напояване при пустинни условия.

КВИЗАР — висш духовник от Квизарата.

КВИЗАРАТ — религиозна общност, проповядваща преклонение пред квизац хадерах в лицето на император Пол Муад’диб. Квизаратът е основната движеща сила на джихада по времето на Муад’диб.

КВИЗАЦ ХАДЕРАХ — „Съкращаване на пътя“. С този термин бене-гесеритките означават неизвестното, до което искат да стигнат по генетичен път — създаване на мъж със способностите на Бене Гесерит, чиято вродена духовна мощ може да преодолее пространството и времето.

КОРИНСКА БИТКА — космическо сражение, от което произлиза името на императорската династия Корино. Битката се е състояла край Сигма Драконис през 88 г. п.с. и окончателно укрепила възхода на управляващата династия от Салуса Секундус.

КОРИОЛИСОВА БУРЯ — всяка мощна пясъчна буря на Аракис, където ветровете над голите равнини се подсилват от въртеливото движение на планетата и достигат скорост от порядъка на 1200 километра в час.

КОСМИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ — виж Сдружение.

КРИСТАЛЕН НОЖ — свещен нож на свободните от Аракис. Изработва се в два вида от зъбите на мъртви пясъчни червеи. Бива „стабилен“ и „нестабилен“. За да не се разпадне, нестабилният нож се нуждае от близост до електромагнитното поле на човешко тяло. Стабилните ножове се обработват допълнително за по-дълго съхранение. И двата вида са дълги около 20 сантиметра.

Л

ЛАЗЕСТРЕЛ — генератор на стабилизиран лазерен лъч. При нарастващата употреба на защитни полета приложението му се ограничава поради заплахата от взрив (по-точно микроексплозия на термоядрен синтез) при взаимодействието на лъча със защитното поле.

ЛИЦЕТАНЦЬОР — възпитаник на школата Бене Тлейлакс, който е овладял способността мигновено да преобразява лицето и тялото си.

М

МАЛКИ ТВОРЦИ — полуживотни-полурастения, живеещи дълбоко в пясъка, важен фактор в биологичния цикъл на пясъчните червеи. Малките творци отделят вещества, образуващи предходната каша.

МАУЛА — роб.

МАУЛА-ПИСТОЛЕТ — пружинен пистолет за стрелба с отровни иглички и далекобойност около 40 метра.

МАХДИ — разпространена сред свободните легенда за месията. Махди според тях е „онзи, който ще ни отведе в рая“.

МЕЛАНЖ — „Подправка на подправките“, продукт, произвеждан единствено на Аракис. Подправката, известна главно с подмладяващите си свойства, дава лек ефект на пристрастяване при употреба в малки количества. Пристрастяването става непреодолимо при консумация над два грама дневно на седемдесет килограма телесно тегло. Муад’диб твърди, че подправката му е открила пътя към пророческата дарба. Подобни са и твърденията на навигаторите от Сдружението. На имперския пазар цената на подправката достига невероятната сума 620 хиляди соларии за декаграм.

МЕНТАТ — определена прослойка от граждани на империята, обучени за върховни логически постижения. Наричат ги още „живи компютри“.

МЕНТАТ ДЖАБЪР — ментат, предназначен да внася в съзнанието на противника пагубни идеи. Названието е образувано като производно на Гом джабър. Виж Гом джабър.

МЕТАСТЪКЛО — стъкло, създадено чрез вдухване на нажежен газ в листове ясмиев кварц. Слави се с изключителната си здравина на опън (около 450 тона на квадратен сантиметър при два сантиметра дебелина) и свойствата си на селективен радиационен филтър.

МУАД’ДИБ — скоклива мишка от земните пустини, която се е приспособила към живота на Аракис. Митологията на свободните я свързва със земния дух и с изображението, оформено от петната върху втората луна на Аракис. Животинчето е спечелило възхищението на свободните със способността си да оцелява в пустинята.

Н

НАИБ — човек, който се е заклел да не попада жив в ръцете на врага — традиционен обет за вождовете на свободните.

НЕЗОНИ — подплатен шал, носен около челото, под качулката на влагосъхраняващия костюм, от омъжените или „свързаните“ жени на свободните след раждането на син.

О

ОРАНЖЕВА КАТОЛИЧЕСКА БИБЛИЯ — „Сборната книга“, религиозен текст, създаден от Комисията на всецърковните преводачи. Съдържа елементи от най-древни религии, включително Саарийското учение на Маомет, Махаянското християнство, Зенсунския католицизъм и традиционния Будисля-мизъм. Смята се, че върховната й повеля гласи: „Не обезобразявай душата“.

ОРНИТОПТЕР (разговорно топтер) — летателен апарат, който по подобие на птиците се задържа във въздуха чрез размахване на крилете.

П

ПАН — всяка низина или долина на Аракис, създадена при хлътване на околните дълбочинни пясъци. (На планети, разполагащи с достатъчно вода, панът е свидетелство за някогашното съществуване на открито водно пространство. Смята се, че Аракис е имал поне една подобна област, макар че споровете по въпроса продължават.)

ПЕТПЛАСТОВА ЗАЩИТА — генератор на петпластово защитно поле, подходящо за ограничени области като врати или коридори (при по-големи размери нестабилността на подсилващите полета се увеличава с всеки следващ слой). Тази защита е буквално непреодолима за всеки, който не носи неутрализатор, синхронизиран с кода на полетата.

ПОДПРАВКА — виж Меланж.

ПОСИТ — съкращение от Почтен съюз на инициативните търговци — корпорация за всестранно развитие, контролирана от императора и Великите династии с мълчаливото съдействие на Сдружението и Бене Гесерит.

ПРАНА — (прана-мускулатура) — мускулите на цялото тяло, разглеждани като отделни елементи от система за върховно физическо обучение. (Виж Бинду)

ПЪРВА ЛУНА — по-големият спътник на Аракис, който нощем изгрява пръв. Известен е с отчетливото петно във форма на юмрук върху повърхността му.

ПЯСЪЧЕН ЧЕРВЕЙ — виж Шай-хулуд.

Р

РЕЗЕРВОАР — виж Аксолотлови резервоари.

РИЧИЗ — четвъртата планета на звездата Еридан А, смятана заедно с Икс за връх в развитието на машинната технология. Известна е с постиженията си в областта на миниатюризацията.

РУХ — според вярванията на свободните — онази част от личността, която винаги се намира в метафизичния свят и умее да го усеща. Виж също Алам ал-Митал.

С

САЙЯДИНА — жрица от религиозната йерархия на свободните.

САЛУСА СЕКУНДУС — третата планета на звездата Гама Усйпинг, определена за имперска планета-затвор след преместването на кралския дворец на Кайтейн. Салуса Секундус е родина на династията Корино и втора временна спирка от странстванията на Бродещите Зенсуни. В своите легенди свободните разказват, че са робували там в течение на девет поколения.

САРДАУКАРИ — фанатични войници на падишах-императора. Родени са в толкова жестока природна среда, че половината от тях загивали, преди да навършат единадесет години. Военното обучение наблягало върху премахването на всякаква жалост и почти самоубийствено презрение към личната безопасност. Още от детство са били обучавани да използват жестокостта като оръжие и да сломяват противника чрез ужас. В апогея на влиянието им върху делата на империята се твърдяло, че във фехтовката достигат десето ниво според класификацията на династията Гинъз, а с лукавите си похвати в ръкопашния бой почти се изравнявали с възпитаничките на Бене Гесерит. Всеки един от тях бил оценяван като равностоен на десет обикновени редници от войските на Ландсрада. По времето на падишах Шадам IV, макар че все още били твърде опасни, силата им постепенно се подкопавала от прекалена самоувереност, а мистиката на воинската им религия била силно разклатена от цинични възгледи.

СВЕТА МАЙКА — първоначално разпоредителка от Бене Гесерит, която преобразувала „отрова на просветлението“ в организма си, като по този начин се е издигала до по-висше ниво на съзнанието. Свободните са възприели тази титла за своите духовни водачки, постигащи подобно „просветление“. (Виж също Бене Гесерит и Вода на живота.)

СВЕТОГЛОБУС — осветително тяло, поддържано във въздуха от суспенсорно поле и захранвано от собствен източник на енергия (най-често органични батерии).

СВОБОДНИ — свободните племена на Аракис — пустинни обитатели, последни потомци на Зенсунските бродници. (В „Имперски речник“ са определени като „пясъчни пирати“.)

СДРУЖЕНИЕ — Космическото Сдружение, едната опора на политическия триножник, поддържащ Великото споразумение. Сдружението е втората школа за умствено и физическо обучение (виж Бене Гесерит) след Бътлъровия джихад. Установяването на монопол от Сдружението върху космическите пътешествия и превози, както и върху междузвездните банкови операции, се смята за начало на имперския календар.

СЕМУТА — второто наркотично производно (при извличане чрез кристали) от овъглена дървесина на елаково дърво. Ефектът (описван като безкраен екстаз сред застиналото време) се подсилва от някои нехармонични вибрации, често наричани семутна музика.

СЕСТРИНСТВО — виж Бене Гесерит.

СИЙЧ — на езика на свободните: „място за сбор по време на опасност“. Тъй като в течение на много поколения свободните са живеели под непрестанна заплаха, терминът е влязъл в разговорния език и обозначава всяко пещерно укритие, обитавано от някоя тяхна племенна общност.

СИНК — обитаеми низини на Аракис, обкръжени от възвишения, които ги защитават от преобладаващите ветрове.

СИХАЯ — на езика на свободните — пустинна пролет. Думата има и религиозни оттенъци, свързани с времето на плодовитост и „идния рай“.

СУСПЕНСОР — вторична (енергоикономична) фаза на Холцмановия силов генератор. Неутрализира гравитацията в определени граници, зависещи от относителната маса и консумацията на енергия.

Т

ТАУ — в терминологията на свободните — единство на общността в сийча, подсилвано от употребата на подправка и по-специално от така наречената „оргия тау“, в която се постига душевно сливане чрез пиене от Водата на живота.

ТВОРЕЦ-ВЕСТИТЕЛ — виж Шай-Хулуд.

ТЛЕЙЛАКС — единствена планета на звездата Талим, известна като разколнически център за обучение на ментати; източник на „порочни“ ментати.

ТОПТЕР — виж Орнитоптер.

У

УАЛАХ IX — девета планета на звездата Лауджин, където се намира централната школа на Бене Гесерит.

УСУЛ — на езика на свободните — основа на колона.

Ф

ФЕДЕЙКИНИ — свободни, влезли доброволно в отряда на смъртниците. Исторически — група хора, поели обет да отдадат живота си в борба срещу неправдата.

ФИЛТРОВИ ЗАПУШАЛКИ — допълнение към влагосъхраняващия костюм, представляващо система от филтри, които се слагат в ноздрите, за да поемат издишваната влага.

Х

ХАГАР — „Планета на скъпоценностите“ (втората планета на звездата Тета Шаоуей), чиито залежи са разработени по времето на Шадам I.

ХАЙЛАЙНЕР — голям товарен звездолет от транспортната система на Космическото Сдружение.

ХАЙРЕГ — временен лагер на свободните сред откритата пустиня.

ХАЛ ЙОУМ — възклицание на свободните, означаващо: „Сега! Най-сетне!“

Ч

ЧАКОБЗА — така нареченият „магнетичен език“; частично произлязъл от древния Ботани джиб (джиб означава диалект). Сбор от старинни диалекти, видоизменени за целите на тайно общуване, но преди всичко ловен език на Ботани — наемните убийци от първата Война на убийците.

Ш

ШАЙ-ХУЛУД — пясъчен червей от Аракис, наричан още „Старецът на пустинята“, „Вечният стар баща“ и „Пустинният дядо“. Важно е да се отбележи, че когато се изрича с определен тон или се изписва с главни букви, това название обозначава земното божество, присъстващо във всички суеверия на свободните. Пясъчните червеи достигат огромни размери (в централните пустини са забелязвани екземпляри с дължина до 400 метра) и живеят извънредно дълго, ако не загинат в двубой помежду си или не бъдат удавени във вода, която е отровна за тях. Смята се, че повечето пясъци на Аракис са резултат от жизнената им дейност. (Виж Малки творци.)

ШИГЪРОВА ЖИЦА — металното покритие на пълзяща лиана (Narvi narvium), която расте единствено на Салуса Секундус и III Делта Кейсинг. Слави се с изключителната си издръжливост на опън.

ШИГЪРОВ ПРОЕКТОР — проектор на „филмокниги“ — записи на информация върху шигърова жица. При обучението чрез шигъров проектор изображенията въздействат пряко върху паметта.

ШКОЛА „СУК“ — виж Имперска повеля

Край
Читателите на „Месията на Дюна“ са прочели и: