Серия
Добрата песен
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Le bruit des cabarets…, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Гълчава в кръчмите, красавици пред входа,

и голи кестени, забили клони в свода,

и омнибус — тайфун от железа и кал —

на криви колела зловещо заиграл,

с окръглени очи — зелено и червено:

работници на път към клуба, най-смирено

димящи под носа на вечния стражар —

с лули; подгизнали стени и тротоар,

и дъжд, асфалт разбит, и ручеи по края:

това е той, това е моят път към рая.

Край
Читателите на „Гълчава в кръчмите…“ са прочели и: