Серия
Песни без думи
Включено в книгите:
Оригинално заглавие
Green, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 2 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


 

Ето цветя и плодове, листа и клонки разцъфтели,

ето и моето сърце — за тебе само то трепти.

Но не разкъсвай като плод и него с пръстите си бели,

ще бъде сладък този дар, щом с поглед го погълнеш ти.

 

Обсипан целия с роса, аз се завръщам от простора,

където ме пронизва хлад и челото ми посребри.

Нека в нозете ти сега полегне моята умора,

да чезне в унеса горещ — по-сладък и от сън дори.

 

Аз ще търкулна след това глава на твойта гръд корава —

от лудите целувки тя все още нежно ще звъни —

след тази чудна буря там покоят да я отрезвява

и само малко да поспя, додето си почиваш ти.

Бележки

[0] Зелено (англ.). — Б.пр.

Край
Читателите на „Green“ са прочели и: