Серия
Сноупс (3)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Mansion, (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5 (× 4 гласа)
Сканиране и разпознаване
moosehead (2010)
Корекция и форматиране
vanj (2012)

Издание:

Уилям Фокнър. Дворецът

Американска, първо издание

Редактор: Боян Атанасов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Коректори: Грета Петрова, Радослава Маринович

Редакционна колегия: Александър Муратов, Богомил Райнов, Божидар Божилов, Вера Ганчева, Владимир Филипов, Димитър Методиев, Емил Георгиев, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Цветков, Леда Милева, Любомир Тенев, Людмила Стефанова, Петър Динеков, Светозар Златаров, Стефан Дичев, Стефан Станчев

Дадена за набор: VIII.1979 г.

Подписана за печат: II.1980

Излязла от печат: април 1980

Формат 84×108/32

Печатни коли 27¼. Изд. коли 22,89 Усл. изд. к. 25,33

Цена 3,41 лв.

ДИ „Народна култура“, София, 1980

ДП „Димитър Благоев“, София


Дворецът

Тази книга е заключителната глава, обобщението на един труд, замислен и започнат в 1925 година. Тъй като на автора му се ще да вярва, да се надява, че трудът на целия му живот е част от една жива литература и тъй като „животът“ е движение, а „движението“ — изменение и промени, поради което единствената антитеза на движението е неподвижността, застоят, смъртта, то за тия трийсет и четири години, през които се създаваше тази хроника, в нея ще се намерят и несъответствия, и противоречия; целта на тази бележка е просто да уведоми читателя, че сам авторът вече е открил много повече несъответствия и противоречия, отколкото, надявам се, ще види читателят — несъответствия и противоречия, произтичащи от факта, че авторът, както му се струва, е научил повече за човешкото сърце и неговите кръстопътища, отколкото е знаел преди трийсет и четири години; той е уверен, че като е живял с тях толкова дълго време, сега той разбира героите на своята хроника по-добре от преди.

У. Ф.