Разкази

5,3 Бърнис се подстригва
Bernice Bobs Her Hair,

5,8 Зимни мечти
Winter Dreams,

5,5 Най-разумното нещо
The Sensible Thing,

4,8 Детското гости
The Baby Party,

5 Магнетизъм
Magnetism,

4,7 Пред ателието на мебелиста
Outside the Cabinet-Maker’s,

5 Бурният рейс
The Rough Crossing,

5 Първият удар
First Blood,

5,5 Джоузефин — жена с минало
Josephine: A Woman with a Past,

5,5 Две злини
Two Wrongs,

4 Плувците
The Swimmers,

4,3 В общ впряг с гений
Teamed with Genius,

Автобиографична проза

0 Ехо от ерата на джаза
Echoes of the Jazz Age,

5 Сън и безсъние
Sleeping and Waking,

5 Крахът
The Crack-Up,

5 Ранният успех
Early Success,


Издание:

Франсис Скот Фицджералд. Избрани творби в три тома. Том 1. Разкази и автобиографична проза

Съставител: Николай Попов

Редактори: Людмила Евтимова, Жечка Георгиева

Художник: Жеко Алексиев

Художник-редактор: Ада Митрани

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректори: Здравка Славянова, Ана Тодорова

ДИ „Народна култура“, София, 1986

ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново, 1986