Включено в книгата
Оригинално заглавие
Let’s Face It, Men Are %\&?% (What Women Can do About It), (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 2 гласа)

Седемнайсета глава
Ръководство за оцеляване за жената: Основни стратегии за справяне с проблемните мъже

Глупакът отрича това, което вижда,

а не това, което мисли. Мъдрият отрича това,

което мисли, а не това, което вижда.

Хуанг По

В тази глава разглеждаме подробно петте основни стратегии за справяне с проблемните мъже, залегнали във всички предложения, които ви отправихме в предишните няколко глави. Щом веднъж осъзнаете и почувствате същността на тези тактики, ще можете да се справите с г-н Задника, ако някога ви се изпречи на пътя. В тази глава обсъждаме и последния, пети мит относно интимните взаимоотношения между мъжа и жената, както и опасната тема за манипулирането.

Не се оправдавайте — проблемът не е във вас

Помислете си колко пъти сте се улавяли, че най-подробно обяснявате причините, накарали ви да постъпите по един или друг начин, а по-късно сте се чудили и сте се питали в недоумение „Защо имам чувството, че трябва да се оправдавам за това, което правя?“. Обикновено обясненията и оправданията ви идват като отговор на настойчиво разпитване от страна на лишения ви от здрав разум партньор. А понякога вече сте дотолкова свикнали да го правите, че започвате да се обяснявате и оправдавате, без никой да ви пита и дори без да се замислите.

Когато се оправдавате, вие описвате мотивите за една или друга ваша постъпка и начина ви на разсъждение, довел до дадено действие. Когато се обяснявате, вие изтъквате разумните доводи, поради които вашата постъпка е правилна или подходяща. Когато се сблъскате с обвинения или недобронамерено разпитване, вие се защитавате като оправдавате делата си. Естествено в това няма нищо лошо, стига да не бъде прекомерно и да става само при подходящи обстоятелства. И все пак, когато сте в интимна връзка с някой мъж от описаните в тази книга типове, в повечето случаи вие почти непрекъснато се оправдавате, обяснявате и т.н. Обясненията и оправданията ви стават прекомерно продължителни, а вие сте вечно в отбранителна позиция, дори когато никой не ви напада или обвинява.

При тези обстоятелства, онзи, който не е в отбранителна позиция — мъжът — обикновено през повечето време атакува. Това може да се осъществява под формата на неуморно разпитване, чести обвинения, критични забележки почти към всяко ваше действие или вечни съвети какво и как да правите почти за всичко. Напълно предсказуеми са ефектите, които това негово поведение ще окаже върху жената, заела по навик отбранителна позиция. Първо, тя губи и всъщност доброволно се отказва от голяма част от властта над положението в двойката, става уязвима за манипулиране, самочувствието и себеуважението й намаляват чувствително. Освен това този модел на взаимоотношения държи на показ човека, който се обяснява или оправдава. Поведението на жената е подложено на непрекъснато и подробно зорко наблюдение от страна на мъжа, като по този начин неговото собствено поведение на задник остава в сянка. А както знаем, устремното нападение е най-добрата отбрана.

За да отблъснете успешно неговите тактики за нападение, от полза ще са ви група стратегии, наречени общо „не заемайте отбранителна позиция“. Най-общо казано, всички тактики от тази категория имат за цел да не позволите на партньора си задник да командва парада и да ви принуди да заемете отбранителна позиция. Разковничето за успешно прилагане на тази обща стратегия е нещо много простичко и се състои в това да не се обяснявате, да не се оправдавате и да не се защитавате относно това какво, кога, как и защо правите. В предишните глави ви предложихме и обсъдихме три форми на тази обща стратегия:

1. Не се обяснявайте, не се оправдавайте, не се защитавайте.

2. Съгласете се на думи, но не и на дела.

3. Приемете и преувеличете.

Основната идея е, че щом веднъж престанете да пилеете сили и енергия в опити да обясните своите възгледи, поведение или мотиви, ще имате възможност да видите по-ясно това, което става в перспектива и да поставите нещата на равноправна основа (вместо да заемате положение на нисшестоящ). Послужете си с тези тактики така, че да поведете и проведете разумно битките си — онези, които са от най-голямо значение за вас.

Тези тактики често се прилагат преди да разгърнете другите стратегии за предизвикване на промяна, на които ще се спрем по-нататък, тъй като тяхната цел е да разчупят старите правила, пък и да ви позволят „да си съберете ума“ преди да предприемете по-радикални промени в поведението си. Или с други думи, тази група тактики ви позволява да се спрете, известно време да наблюдавате и да поразмислите, преди да продължите напред и да приложите други, по-продуктивни методи. Дори сами по себе си, тези тактики предизвикват известна промяна. Тъй като не се противопоставяте и не излизате с насрещни аргументи срещу забележките или обвиненията на задника, това го лишава от „тръпката“, която инак изпитва от спора с вас. Ако не откликнете на предизвикателството му, той най-често се отказва и се насочва към друга, по-продуктивна територия за изява.

Плуване по течението

Директните опити да промените някои мъже приличат на плуване срещу течението. Вероятно няма да стигнете там, където искате да отидете, усилията ви ще бъдат възнаградени само с умора, остро чувство за провал, крайно физическо изтощение и емоционално износване. Когато става дума да се справяте с подобен тип мъже, ако се оставите на течението и приемете спокойно техните възгледи и поведение, това може да се окаже много по-пряк и гладък път към решаване на проблема.

Наричаме тази стратегия „плуване по течението“. Същината й е да изслушвате и приемате неговите твърдения, да признавате правотата на ценностната система и на убежденията му, да избягвате заемането на позиция, противоположна на неговите съждения и действия. Успешното прилагане на стратегията „плуване по течението“ изисква от вас да преодолеете изкушението си да му се противопоставяте, да го вразумявате или да спорите с него. След като признаете правотата на неговата гледна точка, „плуването по течението“ означава да започнете да окуражавате и подкрепяте тази негова гледна точка и произтичащите от нея действия.

„Плуване по течението“ е направо съвършена стратегия, тъй като този тип мъже обикновено отговарят на промяната като правят напук, за да защитят своята „независимост“. Ако се опитате да им наложите нещо, те се чувстват насилвани, притискани до стената и заплашени. В отговор на предполагаемия натиск и на грозящата ги, според тях, загуба на независимост, те се вкопчват още по-силно в своите възгледи, често дори дотолкова яростно, че нарочно започват да правят точно обратното на това, което се иска от тях. И тъй като тези негодници превръщат всяка ситуация в поле за съревнователна битка за власт, те най-често реагират пресилено, с ясното послание: „Ще ти дам да разбереш, че мен никой не може да ме юрка насам-натам“. Не забравяйте, че състезаването и борбата за установяване на контрол, особено по отношение на жените, предопределят поведението на тези неандерталци.

Ако погледнем от малко по-друг ъгъл на нещата, ще видим, че когато този тип мъже се почувстват притиснати, те са склонни да заемат дори още по-крайни позиции. Усещането, че им се оказва натиск, им пречи да се огледат за алтернативи и евентуално да променят проблемното си поведение по своя собствена воля. Чувстват се буквално натикани в ъгъла. „Плуване по течението“ изисква от вас да направите точно обратното, като им заявите — и с думи, и с действия — „Не е необходимо да се променяш. Приемам нещата такива, каквито са. Дори ще ти помогна да си останеш същия“. Това слага край на оказването на натиск и му предоставя необходимата свобода да прецени положението и да обмисли с какви възможности за избор разполага.

След като сте свалили натиска от него, ако той все още проявява склонност да се инати и да ви прави напук, ще даде израз на това свое желание по-скоро като направи именно онова, което вие по начало искате, тоест точно обратното на сегашното ви заявление, че не искате да се променя. Като преобърнете на сто и осемдесет градуса изискванията си към вашия проблемен мъж и започнете да го подтиквате да си остане същия, ви се открива възможност да използвате във ваша полза неговата склонност да ви противоречи. „Плуване по течението“ може да се изявява в толкова различни форми, колкото и различни са конкретните обстоятелства. С това, че настоявате нещата да си останат същите, вие всъщност предизвиквате коренни промени в контекста на проблемното поведение на мъжа. Много от примерите, цитирани в четвърта част представляват вариации на „плуване по течението“:

1. Направете помагането мъчително за него.

2. Запушете му устата.

3. Дайте му каквото иска — дори свръх.

4. Предизвикайте онова, от което се боите.

5. Скръб и мрак.

6. Победете го на собствения му терен.

Всяка от тези тактики отразява опит да приемете нещата такива, каквито са, и дори да окуражите проявите именно на онова поведение, което не харесвате и затова искате да бъде променено. Именно тази ваша позиция подготвя почвата за евентуална промяна.

Предписанията на д-р Спин

Всички сме чували определението, че оптимист е този, който заявява, че бутилката с алкохол е полупълна, а песимист — онзи, който се оплаква, че тя е полупразна. Разликата между тях се определя от различната им гледна точка към една и съща реалност; не може да се каже, че някой от тези два възгледа е по-правилен или по-погрешен от другия. И двете описания предават точно „фактите“ в конкретната ситуация: съд с течност, която изпълва 50% от обема му.

Дали ще видим бутилката като полупълна или като полупразна няма никакво отношение към фактите, а зависи от тяхното тълкуване, или — ако си послужим с езика на техниката — от спина, който ще упражним върху тези факти. Тълкуването или извъртането на фактите, така че да се промени контекстът, е валидно не само за бутилката с алкохол, но и за всички случаи в живота. Именно тази същностна идея за прилагане на определен спин спрямо фактите, така че те да паснат на желания контекст, спомага за издигането на различните политически спин доктори, които превръщат политическите лимони в лимонада за масите. Те прилагат различни спинове към едни и същи факти от реалността, така че техните шефове или кандидати да изглеждат добре и подходящо за всеки конкретен случай.

Когато сте зациклили на някой проблем, обикновено си изграждате определена представа за него, а после в каквато и ситуация да попаднете, винаги я извъртате така, че да съвпадне с тази ваша утвърдена представа. Спинът или смисловото извъртане, който прилагате спрямо дадената проблемна ситуация, може не само да попречи за нейното решаване, но дори да спомогне за пълното ви сриване. Конкретната гледна точка осигурява само един път (но не и Пътя) за подход към дадена ситуация и ограничава решаването на проблема в рамките на предварително избраната гледна точка.

Но ако съумеем да преразгледаме смисъла и значението на дадено проблемно поведение, това дори само по себе си може да окаже силен ефект върху постъпките, реакциите и самата интимна връзка. Ако бъде променен спинът и смисълът, който се придава на проблемната ситуация, то последиците от нея също ще претърпят промени. Именно това е целта на групата стратегии, наречена „предписанията на д-р Спин“.

Задачата на „предписанията на д-р Спин“ е да променят обичайното ви възприятие за проблема на вашия труден партньор, така че първоначалните му мотиви и убеждения вече да го водят към съвсем различен стил на поведение. Тази стратегия показва, че „реалността“ не лежи на непоклатими основи. Спинът, който прилагаме към даден въпрос се отразява на начина, по който се държим при дадени обстоятелства. Различните спинове позволяват алтернативни и може би по-ползотворни или по-добри за вас самите решения.

Стратегията „предписанията на д-р Спин“ най-общо казано предполага да видите проблема в коренно различна светлина, а после да кажете на задника какво сте видели. Предлагаме ви три варианта на тази стратегия:

1. Творческо тълкуване.

2. Животът е прекрасен.

3. Опасните страни на промяната.

Изкарване от кожата (вие — него)

Ситуация, подходяща за прилагане на „изкарване от кожата (вие — него)“ е да речем тази, когато той прави нещо, което оказва пряк и отрицателен ефект върху вас. В подобни случаи преките подходи, например опитът да го накарате да осъзнае и да обсъди с вас проблема, не постигат резултат. Защото е съвсем ясно, че той се облагодетелства дотолкова от зловредното си поведение, че болката, която ви причинява, не е достатъчно основание за него, та да спре да се държи така.

„Изкарване от кожата (вие — него)“ предполага да откриете как да направите по-трудно и по-неудобно за него да прави това, което ви притеснява и не ви е приятно, но без да му го заявявате направо или да му го натяквате. Понякога е достатъчно просто малко да пообъркате живота му, като по този начин му дадете възможност да порасне и съзрее и/или да промени поведението си. Има няколко варианта за прилагане на тази стратегия:

1. Само на десерти.

2. Действайте завоалирано.

3. Накарайте червея да се гърчи.

4. Откачено държание.

5. Предизвикайте смут и хаос в ума му.

6. Закаляване в огън.

„Изкарване от кожата (вие — него)“ се основава на няколко здрави поведенчески принципа. Наказанието, също както и наградата, може да бъде изключително ефективно, дори ако не е изцяло разяснено или напълно разбрано от този, който го понася. Този принцип е особено валиден за проблемните мъже, чиято решимост да не бъдат „контролирани“ ги кара да понасят охотно всяко наказание. Или с други думи, ако такъв мъж ви чуе да му казвате „Ако не спреш да ме псуваш, ще те напусна“, той ще започне да ви псува дори още повече, като по този начин сякаш ви казва „Не си ти тая, която ще ми нарежда какво да правя“. В този и други подобни случаи, наказанието е далеч по-маловажно от усещането на мъжа, че владее положението. Обединените в настоящата стратегия тактики завоалират причината за „наказанието“ и по нищо не напомнят на опит за налагане на контрол. Те постигат по-голям ефект, защото предизвикват по-лека или никаква съпротива от страна на мъжа.

Освен че са способни да повлияят по-резултатно върху поведението на проблемния мъж, тези тактики имат и още една добра и изключително ползотворна за вас самите страна. Ситуациите, при които е препоръчително да ги използвате обикновено предизвикват във вас натрупването на все по-силно чувство на гняв. Поведението на мъжа ви дразни и обижда, ако не и нещо още по-лошо, и ви се струва, че така ще е до края на света. Тактиките от тази група ви позволяват да канализирате гнева си и да го отразите обратно към задника, като започнете да му сервирате неприятни и дразнещи за него неща, но по внимателно обмислен план, насочен към постигането на определена цел. А това, че докато „му натривате носа“ междувременно и ще се забавлявате, е не само допустимо, но и желателно. Колкото повече се забавлявате при замислянето и прилагането на тези техники, толкова по-голям е шансът да откриете и някои предимства в конкретната ситуация, а следователно и да облекчите чувството си за безнадеждно отчаяние и провал.

Погрижете се за себе си — той няма да го направи

През целия ни живот са ни учили, че трябва да се справяме с проблемите, като подхождаме директно към въпроса и не преставаме нито за миг да мислим за тях, докато не ги решим. Упоритостта и постоянството са две свещени понятия за западния свят. Но има случаи, когато дори самото обмисляне на начини, по които да отклоним изостреното си внимание от измъчващия ни проблем и да го насочим другаде, може да бъде изключително полезно. Групата тактики, обединени под общото наименование „погрижете се за себе си — той няма да го направи“, предполага да отклоните усилията си от опитите да промените своя отровен партньор и изцяло да насочите вниманието си към това какво друго става или би могло да стане в собствения ви живот. Тактиките от тази група имат някои общи черти — всяка от тях ви помага да живеете живота си отделно от неговия, извежда на бял свят собствените ви сили и способности и ви позволява да откриете области, върху които бихте могли да имате повече контрол:

1. Вземете предпазни мерки и защитете себе си.

2. Знайте кога да кажете край.

3. Изместете фокуса.

Като насочите и съсредоточите вниманието си към вас самите, вместо към проблемния партньор, това показва ясно и недвусмислено, че се възприемате като стойностно и значимо човешко същество. Следващата крачка е да бъдете възприети — и от вас самите, и от мъжа — като равноправен партньор в двойката. Като съсредоточите вниманието си към вътрешните си сили и способности, както и към онези сфери от живота, над които имате влияние, това ще увеличи вашата самоувереност, себеуважението и чувството ви за компетентност. И най-сетне, като оставите проблема на мира и се откажете, или поне охлабите опитите си да го решите, повече от сигурно е, че това ще го върне на истинското му място (доста по-маловажно, отколкото ви се е струвало преди) в контекста на останалите сфери от вашия живот. След което вече ще сте независими от партньора си, той няма да е пълновластен господар на вашето щастие, нито ще е в състояние да ви контролира и манипулира.

Таблица 17.1

Петте основни стратегии за справяне с проблемните мъже

Не заемайте отбранителна позиция Предписанията на д-р Спин
Приемете и преувеличете Животът е прекрасен
Не се обяснявайте, не се оправдавайте Опасните страни на промяната
Съгласете се на думи, но не и на дела Творческо тълкуване
Погрижете се сами за себе си — той няма да го направи
Вземете предпазни мерки и защитете сами себе си
Изместете фокуса
Знайте кога да кажете край
Изкарване от кожата (вие — него) Плуване по течението
Само на десерти Скръб и мрак
Закаляване в огън Направете помагането мъчително за него
Предизвикайте смут и хаос в ума му Предизвикайте онова, от което се боите
Накарайте червея да се гърчи Победете го на собствения му терен
Действайте завоалирано Дайте му каквото иска — дори свръх
Мит №5: Да бъдеш прям, открит и честен е добро. Да манипулираш е лошо.

И в този мит, както и в другите четири, които обсъдихме по-рано, също има известна доза истина. Но тъй като стратегиите, които ви предлагаме, не предполагат, че трябва да бъдете прями, открити и честни, имаме ясното съзнание, че навярно мнозина ще ни критикуват и ще ни обвинят, че прокламираме манипулативно отношение спрямо партньора. И всъщност, действително е така. Ние наистина се обявяваме в защита на манипулативния подход, който наложително трябва да бъде приложен, след като всички други по-преки методи за повлияване са били опитани, но са се провалили безславно. Повечето мъже от описаните в тази книга типове не само биха отхвърлили категорично и безапелативно, но и биха реагирали крайно остро срещу всякакви опити и тактики за открито повлияване и налагане на контрол над поведението им.

Охотно си признаваме, че наистина препоръчваме съзнателни, добре обмислени и внимателно планирани стратегии за оказване на влияние върху трудните отровни мъже, без тяхното знание или активно участие. Предложихме ви различни начини, чрез които бихте могли да предизвикате промени в поведението на партньора си, като същевременно блокирате манипулирането от негова страна. Във всички случаи, било непланирано (както е при Маминото синче, чиято зависимост от партньорката му я натоварва и изтощава до смърт), било планирано (както е при Шефа, който се стреми към установяване на здрав контрол на всяка цена), е налице ясно изразено манипулативно поведение от страна на мъжа, а многото прями, открити и честни опити на жената да се справи със съществуващия проблем вече са се провалили (както е при абсолютно всички примерни истории, описани в тази книга). Теорията и практиката на системното мислене показва, че всеки от нас, човешките същества, се опитва, съзнателно или подсъзнателно, да повлиява на хората, с които общува — нещо също толкова манипулативно, колкото която и да е от стратегиите, които ви предлагаме, като при това е неделима част от ежедневния ни живот. Следователно всичко, което ви предлагаме да опитате, и без това се случва непрекъснато. Ние само препоръчваме и настояваме да го правите съзнателно и ефективно — било в името на интимната ви връзка, било за да предотвратите манипулирането, болката или контрола, наложени ви от човек, който в никакъв случай не взема присърце нито вашите интереси, нито тези на интимните ви взаимоотношения.

Ако след като сте прочели тази книга, все още смятате предложените в нея стратегии за подмолни и нечестни, за вас ще е определено по-добре да не се опитвате да прилагате нашите идеи на практика. Възможно е обаче да дойде време, когато да ви се наложи да избирате между това дали да бъдете „подмолни“ и ефективни, или „прями, открити и честни“ и тотално отчаяни. Не казваме, че предложеният от нас път е правилен. Искаме просто да знаете, че разполагате с възможности за избор. Съществуват много и най-различни пътища за подход към проблемите на интимните взаимоотношения.

Припомнете си и поразмислете още веднъж върху метафорите, които използвахме в дванадесета глава. Дали поведението на селянката, която подпалила оризището, е манипулативно? Абсолютно! Но ако вместо това тя си беше послужила с други, по-деликатни и открити методи, семейството и приятелите й щяха да бъдат мъртви. Дали поведението на коменданта на крепостта, който хвърлил през зида последната храна на обсадените, е манипулативно? Разбира се. Но ако вместо това той бе продължил безропотно да търпи вражата обсада, всички в крепостта щяха да измрат от глад. Разумните и открити, но неефективни подходи биха ви довели до абсолютно същите саморазрушителни резултати.

В четвърта част разглеждаме четирите други мита относно мъжете и интимните взаимоотношения, които се изправят на пътя към промяната. Ако изберете да се придържате към техните внушения, то за вас е безсмислено да прилагате предложените от нас стратегии. Защото в тях ние настояваме да не обръщате внимание на това какво казва мъжът, а да наблюдавате внимателно какво прави, като в някои случаи съветваме жените да бъдат непоследователни и в думите, и в делата си. На няколко пъти настоятелно подчертаваме, че жените не бива да се обясняват и оправдават. И категорично отхвърляме пълната откритост и честност в случаите, когато те могат да бъдат използвани срещу вас. Освен това настояваме, че жените трябва да бъдат много по-егоистични.

Не че ние самите не бихме искали да вярваме в тези митове. Тъкмо напротив — смятаме, че те са въплъщения на човешките идеали. Но идеалите рядко съществуват в реалния живот. Ако действате съобразно това, какъв „би трябвало“ да бъде животът, а не според това какъв е той в действителност, вие най-вероятно ще се озовете в пълна безизходица и тотално отчаяние. Искаме да подчертаем, че всички опити да решавате проблемите съобразно препоръките на тези пет мита — особено, когато става дума за взаимоотношения с невъзможни, трудни и отровни мъже — водят до поредица от провали и пълно сриване на духа. Възможно е нашите предложения невинаги да звучат толкова благородно, колкото петте мита, но затова пък сме убедени, че са доста по-реалистични и могат да ви помогнат да стигнете до много по-ефективни решения.

Опитахме се да оборим твърдението, че манипулирането е нещо лошо, като за целта изтъкнахме няколко довода:

1. Хората ежедневно, напълно автоматично и несъзнателно, използват манипулативни методи. Ние просто ви предлагаме да го правите съзнателно и с ясно определена положителна цел.

2. За да се справите с отровните мъже, е наложително да си служите с подмолни и завоалирани тактики, именно защото те самите използват манипулативни методи.

3. В много случаи манипулирането е единствената действително ефективна стратегия, особено когато другите „прями“ и „честни“ методи вече са се провалили.

Но, разбира се, вие ще отсъдите сами за себе си. Очевидно е, че тези стратегии не са лъжица за всяка уста.