Включено в книгата
Оригинално заглавие
Let’s Face It, Men Are %\&?% (What Women Can do About It), (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 2 гласа)

Седма глава
Смесени типове и други по-специални случаи

Продължаваше да пие и да ме обижда. Оставах с него, защото знаех, че въпреки всичко има добро сърце. Постепенно обаче ми писна от пиянските му скандали и среднощните посещения на полицията, затова го напуснах. Дълго време ми беше адски мъчно за него, пък и все още ми е криво, като се сетя.

Лиз, петдесет и две годишна,

търговка на дребно

Смесени типове

Често се случва песът, с който си имате работа, да не е от чиста порода, а по-скоро да проявява черти, присъщи на няколко различни типа, тоест да е мелез. Вероятно вече и сами сте го забелязали, защото много рядко реалният живот се припокрива с ясно разграничените дефиниции от книгите. И все пак е добре да го подчертаем, така че когато стигнете до главите, където обсъждаме как да разпознавате и да се справяте с трудните мъже, да не забравяте да обърнете внимание на всички категории, в които се открива по нещо от мъжа, с когото вече сте или с когото скоро може да се обвържете.

За щастие, повечето смесени типове съчетават характерните черти на няколко разновидности, доста подобни една на друга. Ако се вгледате по-внимателно в описаните от нас четири главни категории мъже, които трябва да бъдат отбягвани, ще видите, че две от тях могат да бъдат определени като свръхконтролиращи (деспотите, емоционално недоразвитите), а другите две — като не контролиращи (лъжците и измамниците, несъзрелите). Мъжете от свръхконтролиращите типове изпитват остра необходимост да упражняват контрол над самите себе си, над партньорките си и над всички аспекти от своя живот. Правят го по твърде различни начини, като двата основни са „да владеят положението“ и „да имат последната дума“. Обикновено по един или друг начин, те превръщат партньорките си в деца. Мъжете от не контролиращите типове не притежават необходимите умения или пък не желаят да упражняват контрол над апетитите и поривите си, над самите себе си и над живота си. Те или правят това, към което ги подтикват желанията им, или което им е лесно и удобно да правят, или прехвърлят отговорността за всичко върху партньорките си. Затова и обвързаните с тях жени често се нагърбват, охотно или принудително, с ролята на майката.

Мнозина прависти, а също и голям брой професионалисти в областта на душевното здраве биха казали, че в книга като нашата солидните пиячи заслужават да бъдат обособени в самостоятелна основна категория. Не сме съгласни с подобно мнение, но не защото не сме убедени, че предизвиканите от алкохола извращения не са тежък и мъчителен проблем както за отделните индивиди, така и за интимната връзка като цяло. По-скоро смятаме, че във всички посочени от нас категории има солидни пиячи и затова избрахме да съсредоточим вниманието върху поведението им в двойката, а не върху пиенето. Това обаче съвсем не означава, че на пиянството трябва да се гледа снизходително.

Солидните пиячи

Ако се замислите за ефектите от алкохола, ще видите как употребата му влияе върху различни типове хора. Наред с всичко останало, алкохолът обикновено нарушава способността за преценка, отслабва контрола над импулсите, намалява способността за рационално мислене и води до промени в настроението. Следователно, пиенето кара лъжеца още повече да лъже, а този, който изневерява — още повече да изневерява. В случаите, когато го критикувате, несъзрелият мъж, който пие, може да използва алкохола било като извинение за безотговорността си, било като лек за „мъката“ си. Когато пие, деспотът може да започне да налага властта си и в по-остри форми, а емоционално недоразвитият мъж — да се затвори още повече в себе си.

Някои жени смятат, че алкохолът е капката, от която чашата прелива. Възможно е те да съумяват някак си да понасят десетките недостатъци в характера на своите партньори, но когато те бъдат подсилени от въздействието на алкохола, стават вече нетърпими. При друг широко разпространен сценарий, употребата на алкохол се използва за отклоняване на вниманието от отрицателните страни в емоционалното и в поведенческото държание на мъжа по посока на самото пиене. Тогава мъжете използват алкохола, за да извинят безотговорното си поведение спрямо своята партньорка. Те поставят алкохола в центъра на вниманието, така че всичко друго да остане на заден план и евентуално да не бъде забелязано. Този подход е много съблазнителен, защото чрез него сложната мрежа от проблеми бива опростена и сведена до един-единствен проблем — пиенето.

С това съвсем не искаме да кажем, че трябва да пренебрегнете проблема с алкохола и в никакъв случай да не отклонявате вниманието си от останалите проблеми в интимните взаимоотношения с мъжа. Ако смятате, че той има проблем с алкохола, вероятно наистина е така. Но задълбоченият анализ и обсъждане на алкохолизма не са сред целите на тази книга, пък и книжарниците са пълни с издания, посветени изключително на този въпрос. „Анонимни алкохолици“ е чудесна програма за жени (и за мъже), свързали живота си с партньори, които имат проблеми с пиенето. Чрез нея може да получите подкрепа, ценна помощ от хора, които вече са били във вашето положение, идеи как да се отдръпнете, за да видите и прецените по-ясно нещата, без непременно да трябва да напускате партньора си окончателно.

Най-важното е да не страдате и преживявате мълчаливо. Съществуват редица различни начини за подход към проблемите с алкохола. Изберете този от тях, който ви се струва най-подходящ за вас. Ако решите, че „Анонимни алкохолици“ не е точно това, което ви трябва, потърсете помощ другаде — например в книгата на д-р Скот Милър и Инсуу Берг „Чудодейният метод“. Ако проблемът с пиенето е много сериозен и лежи в основата на всички останали проблеми във взаимоотношенията ви, не се притеснявайте и потърсете съвет било при някой консултант по зависимостта от алкохол и химически вещества или при друг подходящ за случая терапевт — направете го самите вие, дори ако партньорът ви не е съгласен да ходи „по доктори“. Най-лошата стратегия е да кръстосате пръсти „против уроки“ и да се надявате нещата да отзвучат от само себе си. Просто няма да се получи.

Малтретиращите негодници

Също както и в случая със Солидните пиячи, мъжете, които малтретират партньорките си — било словесно, било физически — могат да бъдат открити във всички категории негодници, описани в тази книга. Когато се почувстват предизвикани по някакъв начин, деспотите могат да прибегнат до насилие, за да затвърдят властта си. Несъзрелите мъже обикновено не притежават способността да преглъщат безсилието си и често се опитват да компенсират чрез физическо малтретиране.

Каквато и да е причината за малтретирането, това е изключително сериозен проблем и при никакви обстоятелства не бива да бъде подценяван. Въпреки че в тази книга се занимаваме със сериозни, широко разпространени междуличностни проблеми и начините за разпознаването им и за подхода към тях, на моменти ни се иска да поразведрим атмосферата и затова прибягваме към малко по-хумористично описание на проблемните мъже и техните действия. Но искаме пределно ясно да подчертаем, че няма абсолютно нищо смешно в която и да е ситуация на малтретиране. Към малтретиращите мъже, особено към тези, които пребиват и изнасилват партньорките си, трябва да се подхожда по коренно различен начин. Още щом малтретирането стане част от взаимоотношенията в съжителството ви, не се колебайте нито миг и веднага потърсете външна помощ — може да се обърнете към някоя агенция за душевно здраве, към приют за малтретирани жени, към някоя кантора за адвокатска защита на жените, към частен терапевт или към съда.

Прекалено често жените преглъщат обясненията за нанесения им побой като един вид извинение за мъжкото поведение. Сериозността на малтретирането може много лесно да бъде омаловажена, ако разберете защо той постъпва така с вас, и особено ако след като ви е пребил или насилил, мъжът се преизпълни с угризения на съвестта и започне да ви се извинява по хиляди начини. Ако насилието е част от неуредиците във взаимоотношенията ви, подходете към него като към най-главен и най-спешен за решаване проблем. Незабавно се свържете с някой, който е запознат с тези въпроси. В никакъв случай не се опитвайте да се справите със създалото се положение сами и също така в никакъв случай не мълчете по въпроса. Ако влезете в заговор с насилника да криете постъпките му, това ще му позволи да запази пред самия себе си и пред обществото представата, че е цивилизован човек — нещо, което не заслужава. Най-доброто, което може да направите за себе си, е незабавно да потърсите помощ. Ако го направите, ще е от полза не само за самите вас, но и за връзката ви и най-вече за вашия мъж насилник, защото той осъзнава до известна степен колко жалък и нестойностен човек е.

Когато си имате работа с проблемни мъже, добре ще е да не забравяте кои са основните видове (таблица 7.1) и да осъзнаете, че във всеки от тях е възможно да се проявяват и черти на всички останали разновидности. Несъмнено е обаче, че ранното разпознаване на проблемните мъже и бягството от тях като от чума, е възможно най-добрата стратегия за предпазване от неприятности.

Таблица 7.1

Типовете мъже, които трябва да бъдат отбягвани

Деспоти Лъжци и измамници
Шефът Великият измамник
Г-н Помагащ Хамелеонът
Г-н Всезнайко Дон Жуан
Г-н Критик
Несъзрели Емоционално недоразвити
Маминото синче Силният мълчалив тип
Вечният пубер Буцата лед
Колебливият Смесени типови