Алън Пийз, Алън Гарнър
Езикът на тялото (19)

(Как да разчитаме мислите на другите по техните жестове)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
Body Language (How to read others’ thoughts by their gestures), ???? (Пълни авторски права)
Превод от
[Няма данни за преводача; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
5,2 (× 84 гласа)

Осемнайсета глава
Проверете какво сте научили

В продължение на повече от милион години човешките същества са общували помежду си посредством езика на тялото. Но научно изследване на този език се осъществява в една или друга степен едва от около двадесетина години, като тези проучвания станаха малко по-популярно занимание през седемдесетте години. И все пак, вярвам, че съвсем скоро езикът на тялото неминуемо ще бъде „преоткрит“ от хората по целия свят и смело мога да предрека, че през настъпващия нов век изучаването на неговото влияние и на огромното му значение за междуличностното общуване ще бъде въведено като задължителен предмет в училищните програми. Тази книга е само едно въведение в безкрайно интересната материя на езика на тялото й ми се иска тя да ви насърчи да потърсите начини да задълбочите познанията си в тази област — посредством ваши собствени проучвания и натрупване на личен опит въз основа на дадените в нея примери.

И знайте, че всяко събиране на хора може да ви служи като подходящо опитно поле за изследвания и тестване на различните аспекти от езика на тялото. Съзнателното наблюдаване на собствените ви действия, пози и жестове, както и на тези на другите хора, е най-добрият начин, по който бихте могли да постигнете по-задълбочено разбиране на методите за междуличностно общуване при най-сложния и интересен животински вид на Земята — при самия човек.

Основните положения, които ще си припомним след малко, разглеждат редица социални и делови ситуации и разкриват, че жестовете и сигналите на тялото се проявяват на снопове, като не бива да забравяте, че конкретните обстоятелства също оказват влияние върху тълкуването им. Но преди да прочетете съответните бележки към следващите фигури, разгледайте внимателно всяка от тях и проверете каква част от езика на тялото на изобразените хора можете да разтълкувате, като имате предвид информацията, получена от прочита на тази книга. Не се съмнявам, че ще бъдете приятно изненадани, когато откриете колко се е подобрила възпри-емчивостта ви към езика на тялото.

Жестови снопове, обстоятелства и отделни жестове при ежедневно общуване

Фигури 165–168

Фигура 165. Прекрасен пример за жестов сноп на откритост. Дланите на ръцете са отворени и изцяло изложени на показ в позиция на зависимост, а пръстите са разперени, за да се подчертае допълнително значението на жеста. Главата е в неутрална позиция, а ръцете и краката са раздалечени. Този мъж внушава добронамереност и незаплашителна нагласа.

Фигура 166. Класически жестов сноп за измама. Докато потрива окото си, човекът гледа настрани и към пода, а двете му вежди са приповдигнати и извити в позиция на неверие. Главата му е извърната встрани и е леко наклонена надолу, което издава отрицателна нагласа. Усмивката е неискрена, с присвити устни.

Фигура 167. Тук несъответствието на жестовете е повече от очевидно. Човекът се усмихва самоуверено и спокойно, докато прекосява помещението, но същевременно едната му ръка преминава пред тялото, за да пооправи каишката на часовника, като по този начин издига частична бариера пред гърдите, което издава неувереността му по отношение на самия него и/или по отношение на конкретните обстоятелства и ситуация.

Фигура 168. Тази жена не одобрява и не приема човека, когото гледа. Тя не извръща нито главата, нито тялото си към него, но го гледа косо, с почти незабележимо сведена глава (неодобрение), леко свъсени вежди (гняв), пълно скръстване на ръцете пред гърдите (отбранителна поза) и спуснати надолу ъгълчета на устните (недоволство).

Фигура 169

Фигура 169. В тази поза ясно личат самоуверената властност, чувството за превъзходство и териториалната претенция. Поставянето на двете ръце зад главата издава високомерна нагласа от типа „всезнайко“, а вдигнатите върху бюрото крака подчертават собственическите териториални претенции. И за да повиши допълнително своя висок статус, човекът е избрал да седне на въртящ се стол на колелца със странични облегалки за ръцете, чийто гръб може по желание да бъде отпускан назад, а върху бюрото си е поставил персонален телефон с ключе. Освен това е заел конку-рентно-отбранителна поза.

Фигура 170

Фигура 170. Детето използва жеста с ръце на хълбоците, за да изглежда по-едро, по-внушително и по-заплашително. Брадичката е издадена напред в знак на предизвикателство, а широко отворената уста оголва зъбите — както се озъбват и животните, точно преди да нападнат.

Фигура 171

Фигура 171. Този жестов сноп може да бъде разтълкувай с една-единствена дума — отрицание. Човекът използва папката като бариера, а ръцете и краката са кръстосани поради нервност или поради желание за самозащита. Сакото е закопчано, а тъмните стъкла на очилата прикриват всички сигнали на очите и на зениците. Голяма част от лицето е скрита зад брадата и мустаците, което внушава подозрителност. Като се има предвид, че хората съставят 90% от мнението си за даден човек въз основа на впечатленията от първите 90 секунди след запознанството с него, малко вероятно е този мъж изобщо някога да установи дружески взаимоотношения с някой друг.

Фигура 172

Фигура 172. И двамата мъже използват жестове на агресивност и готовност за незабавни действия — този вляво е направил жеста с ръце на хълбоците, а този вдясно е пъхнал палци в колана на панталона си. Мъжът вляво е по-малко агресивен от другия, тъй като тялото му е извито леко назад и по-встрани от това на мъжа вдясно. Той пък е заел предизвикателна и нападателна поза, като е насочил торса си директно към другия. Изразът на лицето му е в пълно съответствие с жестовете на тялото.

Фигура 173

Фигура 173. Мъжът вляво е яхнал стола си, като или се опитва да обсеби дискусията, или да вземе надмощие над мъжа вдясно, към когото е насочил директно тялото си. Пръстите на ръцете му са сплетени, а стъпалата на краката му са притиснати здраво едно към друго под стола, което издава разочарование и показва, че той вероятно не е успял да наложи волята си. Мъжът в средата изпитва чувство на превъзходство по отношение на другите двама, което проличава от Т-образния жест на поставените на тила ръце и заетата поза 4 на краката, а това говори за нагласата му за спор или за конкурентна борба. Той седи на въртящ се стол с подвижен гръб, колелца и странични облегалки за ръцете, което подчертава по-високия му статус. Мъжът вдясно е седнал на твърд стол без странични облегалки, което издава по-нисък статус. Ръцете и краката му са здраво кръстосани (отбранителна позиция), главата му е леко приведена надолу (враждебна нагласа), което показва, че не възприема онова, което чува.

Фигура 174

Фигура 174. При жената се наблюдават класическите жестове за ухажване. Единият й крак е леко издаден напред и стъпалото му сочи към мъжа вляво (интерес), а с дясната си ръка е направила жест — комбинация между ръка на хълбока и палец в колана (сексуална готовност). Китката на лявата й ръка е изложена на показ и обърната към него, издишва цигарения дим нагоре (самоувереност, положителна нагласа). Тя е погледнала косо мъжа вляво, който отвръща на жестовете й за ухажване, като пооправя вратовръзката си (перчене) и насочва стъпалото на левия си крак към нея (интерес). Главата му е вирната нагоре, което също издава, че жената го интересува. Мъжът в средата очевидно не е впечатлен от мъжа вляво, защото тялото му е извърнато настрани от него и освен това го е погледнал косо „изпод вежди“ (агресивност). Дланите на ръцете му са скрити и той издишва цигарения дим надолу (отрицателна нагласа), като и се е облакътил на стената, което е белег за териториална агресия.

Фигура 175

Фигура 175. Мъжът вляво използва жестове на превъзходство и изглежда, че има арогантно отношение към мъжа вдясно, който седи срещу него. Освен това използва жеста за блокиране на погледа, с което се опитва да „изключи“ от ума си мъжа вдясно, като е отметнал глава назад, готов всеки миг да го изгледа високомерно. Но в позата му личи и желание за отбрана, тъй като коленете му са притиснати едно към друго, а с двете си ръце държи чашата за вино и по този начин издига бариера пред себе си. Мъжът в средата е изключен от разговора, понеже другите двама не са заели триъгълна позиция, която да го покани за участие. Но това изглежда не го притеснява ни най-малко, защото от позата му личи, че се чувства съвсем спокойно — палците са пъхнатите в джобчетата на жилетката (жест на превъзходство) и освен това се е отпуснал назад на стола си и е изложил на показ областта на половите органи (самоувереност). Главата му е в неутрална позиция. Мъжът вдясно не иска да слуша нищо повече и е заел стартова позиция с ръце върху коленете (готовност да прекрати разговора и да си тръгне), а тялото и краката му са насочени към най-близкия изход от помещението. Веждите му са свъсени, ъгълчетата на устата — отпуснати надолу, което ясно издава неодобрение.

Фигура 176

Фигура 176. Мъжът вляво и мъжът вдясно са заели затворена позиция на телата, за да покажат на мъжа в средата, че неговата намеса в техния разговор е нежелателна. Позата на мъжа в средата издава чувство за превъзходство и сарказъм, което проличава от вирнатия палец на ръката, с която е хванал ревера си, и от жеста на другата ръка със сочещия палец към мъжа вдясно (насмешка). На този жест мъжът вдясно отговаря отбранително (кръстосани крака) и агресивно (захват зад гърба на ръката над лакътя, в опит да запази самообладание), като освен това гледа косо към мъжа в средата. Мъжът вляво също не е впечатлен от държанието на мъжа в средата. Кръстосал е отбранително крака, пъхнал е едната си ръка в джоба (нежелание за намеса) и гледа към пода, докато с другата ръка си разтрива врата, с което иска да каже на мъжа в средата, че е голям досадник и навлек.

Фигура 177

Фигура 177. И при тази ситуащи атмосферата е изтегната. И тримата мъже са седнали навътре в столовете си, за да бъдат на максимално отстояние един от друг. Мъжът вдясно е виновник за проблемите, което личи от използвания от него сноп отрицателни жестове. Докато говори, той докосва носа си (измама), а с дясната си ръка издига частична бариера пред тялото си (отбранителна нагласа). Мнението на двамата му събеседници изобщо не го интересува, което проличава от крака, преметнат през страничната облегалка на стола, и от факта, че тялото му е извито встрани от тях. Мъжът вляво очевидно не е съгласен с онова, което говори мъжът вдясно, защото съсредоточено обира власинки от дрехата си (неодобрение), краката му са кръстосани (отбранителна нагласа) и насочени встрани (липса на интерес). Мъжът в средата би желал да каже нещо, но се въздържа, което личи от това, че е сграбчил здраво страничните облегалки на стола ш (жест за запазване на самообладание) и е кръстосал глезените са. Освен това, той отправя и не-словесно предизвикателство към мъха вдясно, като насочва тялото си право срещу него.

Фигура 178

Фигура 178. В тази сцена мъжът вляво и жената отразяват огледално жестовете си и образуват затворена позиция откъм двата края на дивана. Те явно са силно заинтригувани един от друг, тъй като си показват взаимно китките, а всеки е кръстосал краката си така, че да сочат към другия. Мъжът в средата се усмихва криво, с което иска да покаже интерес към думите на мъжа вляво, но усмивката му не съответства на останалите жестове на лицето и на тялото му. Главата му е леко наведена надолу (неодобрение), веждите са свъсени (гняв), гледа косо към другия мъж. Краката и ръцете му са здраво кръстосани (отбранителна позиция). Целият сноп жестове издава крайно отрицателна нагласа.

Фигури 179–180

Фигура 179. Мъжът вляво използва великолепен жестов сноп, говорещ за откритост и искреност — отворени и изложени на показ длани, изнесен напред крак, разкопчано сако, некръстосани ръце и крака, приведено напред тяло и усмихната мимика. За негово нещастие обаче, останалите двама души не възприемат положително историята, която разказва. Жената е седнала назад в стола си, с кръстосани и насочени встрани крака (отбранителна нагласа), оформила е частична бариера с ръка (самозащитна реакция), юмрукът й е свит (враждебност), привела е глава и използва жеста за критична преценка (докосване до лицето). Мъжът в средата държи ръцете си във вдигната шпицпозицня, което означава, че е преизпълнен с увереност или с чувство за превъзходство над останалите. Седнал е с кръстосани крака в поза 4, което издава нагласата му за спор или за конкурентна борба. Седи назад в стола си и е свел глава, като цялото му държание говори за отрицателна нагласа.

Следващите сценки (фигури 180, 181 и 182) се разиграват по време на парти, на което изобразените трима души се запознават.

Фигура 180. Двамата мъже и жената демонстрират типичните жестови снопове на самозащита, агресивност и ухажване. И тримата стоят със скръстени ръце, двама са кръстосали крака (и двата жеста издават отбранителна нагласа и желание за самозащита). Телата и на тримата са ориентирани встрани едно от друго, като по всичко личи, че те са се запознали току-що. Мъжът вдясно е силно заинтригуван от жената — той е извъртял крака си така, че стъпалото да сочи към нея, а косият му поглед е придружен с приповдигнати вежди и усмивка (и трите жеста сигнализират интерес и сексуална нагласа), като при това горната част на тялото му е леко наклонена към нея.

Фигура 181

Фигура 181. Несловесната нагласа на тримата се е променила. Жената е разкръстосала краката си и стои в неутрална позиция. Мъжът вляво също е разкръстосал краката си и едното му стъпало вече сочи към нея (интерес). Той използва жеста на пъхнатите в колана палци, който е предназначен или за другия мъж (и в този случай нагласата му е агресивна), или за жената (сексуален сигнал). Освен това мъжът вляво е изпънал тялото си, за да изглежда по-едър и по-внушителен. Мъжът вдясно е започнал да се „впряга“ от мъжа вляво, което личи от по-изпънатата му стойка и косия поглед изпод смръщени вежди (неодобрение), усмивката е изчезнал.

Фигура 182

Фигура 182. Тук жестовите снопове на изобразените трима души съвсем ясно разкриват нагласата и емоциите на всеки от тях. Мъжът вляво поддържа жестовете на палците в колана и насоченото стъпало, като вече е извил леко и тялото си към жената и по такъв начин нагласата за ухажване е пълна и очевидна. Освен това палците му държат колана много по-здраво, което прави жеста по-очебиен, а тялото му е дори още по-изпънато. Жената отвръща на неговото ухажване с типичните женски сигнали, които показват, че е заинтересувана и няма нищо против да се обвърже с него. Вече и ръцете й са разкръстосани, тялото е извито в неговата посока, стъпалото също сочи към него. Сред използваните от нея жестове за ухажване са докосването до косата, излагане китките на показ, излъчените гърди, за да се подчертае деколтето, и положителната мимика на лицето. Издишва цигарения дим нагоре (увереност). Тя и мъжът вляво са ориентирани към затворена позиция на общуване. Мъжът вдясно явно е нещастен, че другите двама го изключват от разговора, затова е направил и жеста с ръце на хълбоците (агресива готовност), с който цели да покаже недоволството си.

С една дума, мъжът вляво е спечелил изцяло вниманието и интереса на жената, а мъжът вдясно трябва да се поразходи сред останалите гости на партито, за да си намери друга партньорка.

Край
Читателите на „Езикът на тялото“ са прочели и: