Алън Пийз, Алън Гарнър
Езикът на тялото (15)

(Как да разчитаме мислите на другите по техните жестове)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
Body Language (How to read others’ thoughts by their gestures), ???? (Пълни авторски права)
Превод от
[Няма данни за преводача; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Форма
Научнопопулярен текст
Жанр
Характеристика
Оценка
5,2 (× 84 гласа)

Четиринайсета глава
Снишаването на тялото като израз на обществено положение

Исторически погледнато, намаляването на собствената височина чрез поклон или приклякване пред друг човек винаги е било използвано като средство за установяване на взаимоотношения от типа по-висшестоящ/подчинен. Към кралска особа се обръщаме с „Ваше Височество“, а за индивиди, извършили обществено недопустими простъпки, казваме, че са „низки“ и наричаме деянието им „низост“. Говорителят по време на протестна акция се качва върху кашон или кофа, за да се извиси над всички останали. Мястото на съдията е разположено по-високо от местата на съдебните заседатели. Обитателите на по-горните етажи се радват на повече авторитет от обитателите на приземието. Някои общества делят социалните си класи на „висша класа“ и „нисша класа“.

Независимо че мнозина не искат да го повярват, по-високите хора имат повече авторитет от по-нисичките. Но пък в някои отношения височината може и да пречи, когато става дума за междуличностно общуване и изпитваме необходимост да говорим с някого „очи в очи“ и „на едно равнище“.

При среща с кралска особа повечето жени приклякват, а мъжете навеждат глави и свалят шапка, като по този начин се опитват да създадат впечатление, че са по-ниски от съответната личност. Този модерен поздрав е реликва от някогашния дълбок поклон, тоест от ниското снишаване на тялото. Колкото по-скромен или подчинен се чувства един човек спрямо друг, толкова повече се старае да мине за по-нисък и незабележим, като снишава и „свива“ ръста си. Както в ежедневния живот, така и в деловите среди за онзи, който се „кланя“ на управниците, казваме че „пълзи като червей“ пред тях и го наричаме с обидното прозвище „блюдолизец“.

За жалост, едва ли цещо може да се направи, за да стават хората по-високи или по-ниски по желание, затова нека поне разгледаме някои полезни приложения на височината.

Възможно е да избегнете притесненията, които създавате на другите хора, като съзнателно се правите на по-ниски на ръст от тях. Нека разгледаме като пример несловесните аспекти на следната ситуация: летите с колата си и ви спира патрул на пътната полиция. При тези обстоятелства, докато приближава към колата ви, полицаят вероятно ще ви гледа като враг. В този случай обичайната реакция на шофьора е да остане на мястото си, да свали прозореца и да започне да се извинява, че е превишил допустимата скорост. Несловесните отрицателни аспекти при този тип поведение са следните:

1. Полицаят е принуден да напусне своята територия (патрулната кола) и да премине на ваша територия (колата ви).

2. Ако предположим, че наистина сте превишили скоростта, полицаят може да възприеме извиненията ви като подигравка и атака.

3. Като оставате в колата си, вие издигате бариера между себе си и полицая.

Като имаме предвид, че при тези обстоятелства полицаят определено има по-висока позиция от вас, този тип поведение само влошава още повече нещата и увеличава шанса да бъдете глобени. Ето защо ви предлагаме следващия път, когато ви спрат за превишена скорост, да опитате да приложите следната тактика:

1. Веднага излезте от колата си (вашата територия) и приближете до патрулната кола (територия на полицая). По този начин спестявате на полицая неудобството да напуска собствената си територия.

2. Поприсвийте малко тялото си, така че да изглеждате по-нисък от него.

3. Понижете собствения си статус (като кажете на полицая колко сте глупави и безразсъдни) и повишете малко неговия статус (като му благодарите, задето ви е посочил прегрешението и му кажете, че си давате сметка колко неимоверно трудна и отговорна е работата му при толкова много подобни на вас глупаци по пътищата).

4. С отворени и протегнати към него длани и треперящ гласец го помолете да не ви пуска квитанция за глоба.

Този тип поведение показва на полицая, че вие не представля-вате заплаха за него и често го принуждава да поеме ролята на ядо-сан родител, като в такъв случай ви отправя строго предупреждение и ви казва да си поемате по пътя — без квитанция за глоба! Ако прилагате тази техника според дадените по-горе указания, ще си спес-тите глобата в повече от половината от случаите.

Същата техника може да бъде използвана с успех и за да успо-коите някой разгневен клиент, дошъл да върне некачествена сто-ка. В този случай тезгяхът се явява бариера между вас и клиента Ако останете от вашата страна на бариерата, трудно ще можете да упражните контрол над клиента, а оставането ви на ваша терито-рия (пространството зад тезгяха) само може да го разлюти още повече. Най-добрият подход в такъв случай е да заобиколите тезгяха и да приближите към клиента с поприсвито тяло и леко протегнати към него отворени длани, а после да му приложите същата техника, каквато използвахме и при полицая.

Любопитното е, че при някои обстоятелства снишаването на тялото може да бъде и сигнал за властност. Така става например, кога то се отпускате и настанявате удобно в креслото в нечия чужда къща а стопанинът стърчи прав. Именно вашата тотална непосредственост в момент, когато сте на чужда територия, внушава на нейния соб ственик усещане за властната или агресивната ви нагласа.

Много важно е да помните, че човек винаги ще има превъзходство над вас, когато се намира на собствената територия, особено в собствения си дом. Затова именно жестовете и поведението говорещи за зависимост и покорство, са много ефективни.