Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Нови книги за октомври 2012

30 октомври 2012

28 октомври 2012

27 октомври 2012

25 октомври 2012

24 октомври 2012

23 октомври 2012

22 октомври 2012

Корица
Омагьосаното дърво
Вълшебни приказки от Полша, Чехия и Словакия

21 октомври 2012

20 октомври 2012

19 октомври 2012

18 октомври 2012