Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Нови книги за юни 2015

28 юни 2015

Корица
Вампирът Лестат
Първоначалното възпитание и ранните приключения на вампира Лестат

27 юни 2015