Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Нови книги за април 2012

30 април 2012

29 април 2012

25 април 2012

17 април 2012

16 април 2012

13 април 2012

12 април 2012

11 април 2012

10 април 2012

8 април 2012

7 април 2012

5 април 2012

3 април 2012

1 април 2012