III[1]

Всеки е уникален по начина, по който е изкопирал останалите и света в себе си. Това ни дава право да наречем човека личност.

1998

5 Път

Детството на човек свършва, когато осъзнае, че ще умре. А младостта му — когато спре да мечтае.

1999

Всичко умира

7.04.2000

0 Силия

Лошото и хубавото в живота на човек са като нощното небе. Звездите са хубавото, т.нар. Вакуум е лошото. Безспорно той е повече от звездите, но те се виждат, а не той…

IV

0 Среща

4 Без…

4 Falling Down

0 Орбелус

Бележки

[1] Липсващата част II не е грешка при корекцията; така е в книгата. — Бел.ел.кор.

Издание:

Александър Г. Радонов. Трагедии след залез слънце. Стихове

Българска, първо издание

Редактор: Александър Хаджирадохна

Художествено оформление на корицата: Станислав Васев

Технически редактор: Куна Кондева

ИК „Жажда“, 2006 г.

ISBN: 10–954–795–167-X

ISBN: 13–978–954–795–167–9