Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Нови книги за май 2014

29 май 2014

22 май 2014

21 май 2014

19 май 2014

18 май 2014

17 май 2014

16 май 2014

Корица
Викинги и скрелинги в Америка
Откритията на викингите и контактите между европейската и индианските култури през XI–XV век