Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Нови книги за януари 2009

31 януари 2009

30 януари 2009

24 януари 2009

23 януари 2009

22 януари 2009

21 януари 2009

20 януари 2009