Ги дьо Мопасан
Избрани творби

(Един живот, новели и разкази)

5,6 Един живот
Une vie,
Забранено

Новели

5,4 Лоената топка
Boule de Suif,

4,8 Домът Телие
La Maison Tellier,

5,3 Малката Рок
La Petite Roque

Разкази

5 Историята на една ратайкиня
Histoire d'une fille de ferme,

4,6 Таткото на Симон
Le papa de Simon,

5,4 Туан
Toine,

4 Едно семейство
En famille
Забранено

5 Вуйчо Состен
Mon oncle Sosthène

0 Мустаците
La Moustache
Забранено

6 Изповедта на Теодюл Сабо
La Confession de Théodule Sabot,

0 Покровителят
Забранено

5,3 Легло двадесет и девет
Le lit 29
Забранено

5,3 Дяволът
Le Diable,

0 Разходка
Promenade

4,5 Обущата
Les Sabots,

5 Тая свиня Морен
Ce cochon de Morin

5 Непотребна красота
L’Inutile Beauté,

5 Продажба
Une vente,

5 Зестрата
Забранено

5 Мис Хариет
Miss Harriet,

5 Дядо Амабл
Le Père Amable,


Издание:

Ги дьо Мопасан. Избрани творби

Редакционна колегия: Александър Муратов, Ангел Тодоров, Атанас Далчев, Богомил Райнов, Божидар Божилов, Васил Колевски, Владимир Филипов, Георги Димитров — Гошкин, Димитър Методиев, Димитър Стоевски, Емил Георгиев, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Цветков, Лиляна Стефанова, Любомир Тенев, Людмила Стефанова, Николай Антонов, Нино Николов, Петър Динеков, Светозар Златаров, Симеон Русакиев, Славчо Васев, Стефан Дичев, Стефан Станчев

Редактор: Георги Куфов

Художествено оформление — Иван Кьосев

Художник: Стефан Марков

Художник-редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Радка Пеловска

Коректори: Величка Герова, Евгения Кръстанова

 

Код 29 95366 5557-61-82

Френска. Първо издание.

Издателски №18/1982 г.

Дадена за набор на 12.XI.1975 г.

Подписана за печат февруари 1976 г.

Излязла от печат май 1976 г.

Формат 84х108/32.

Издателски коли 34,02.

Печатни коли 40 1/2.

Цена 3,30 лева.

 

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Гр. Игнатиев“ 2-а

ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул „Ракитин“ 2