Включено в книгата
Оригинално заглавие
Une vie, (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,6 (× 11 гласа)
Сканиране и разпознаване
moosehead (2012)
Корекция и форматиране
zelenkroki (2012)

Издание:

Ги дьо Мопасан. Избрани творби

Редакционна колегия: Александър Муратов, Ангел Тодоров, Атанас Далчев, Богомил Райнов, Божидар Божилов, Васил Колевски, Владимир Филипов, Георги Димитров — Гошкин, Димитър Методиев, Димитър Стоевски, Емил Георгиев, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Цветков, Лиляна Стефанова, Любомир Тенев, Людмила Стефанова, Николай Антонов, Нино Николов, Петър Динеков, Светозар Златаров, Симеон Русакиев, Славчо Васев, Стефан Дичев, Стефан Станчев

Редактор: Георги Куфов

Художествено оформление — Иван Кьосев

Художник: Стефан Марков

Художник-редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Радка Пеловска

Коректори: Величка Герова, Евгения Кръстанова

 

Код 29 95366 5557-61-82

Френска. Първо издание.

Издателски №18/1982 г.

Дадена за набор на 12.XI.1975 г.

Подписана за печат февруари 1976 г.

Излязла от печат май 1976 г.

Формат 84х108/32.

Издателски коли 34,02.

Печатни коли 40 1/2.

Цена 3,30 лева.

 

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Гр. Игнатиев“ 2-а

ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул „Ракитин“ 2


Произведението е забранено за четене по молба на наследник на преводача.
Дата: 13.05.2019 г.
Тема: Покана за премахване на незаконно пубикувани преводи под авторски права

Здравейте,

Моля, всички преводи на баба ми, г-жа Лилия Сталева, да бъдат свалени от Вашия сайт. Преводът подлежи на авторско право. Госпожа Сталева има законни наследници и съответно ще предприемем всички необходими правни действия, за да защитим правата си. Ако в срок от 24 часа преводите на книгите, които г-жа Сталева е превела, не бъдат премахнати, Ви уведомяваме, че ще сезираме компетентните органи.

С уважение,
Адриан Пантев
Внук на г-жа Лилия Сталева